Det var i slutten av august at nettmegleren Nordnet offentliggjorde planer om et comeback på Stockholm-børsen. Første handelsdag er ventet å å være førstkommende onsdag, 25. november.

I noteringsprospektet ble prisen per aksje satt til mellom 88 og 104 svenske kroner, noe som innebærer en samlet markedsverdi på mellom 22 og 26 milliarder svenske kroner, basert på utestående aksjer i selskapet.

E24 skrev at det av analytikere ble anslått en mulig prising på 20 milliarder kroner.

Uansett vil børsnoteringen av nettmegleren være godt nytt for selskapets ledelse. Ifølge den svenske avisen Dagens Industri kan nemlig konsernledelsen ende opp med å sitte igjen med aksjer i børsnoterte Nordnet for til sammen 481 millioner svenske kroner.

Nesten en halv mrd.

I forbindelse med børsnoteringen skal ingen nye aksjer utstedes. I stedet er det dagens eiere, investeringsfondet Nordic Capital og Öhmangruppen, som skal selge seg ned.

De to kjøpte nettmegleren for tre og et halvt år siden, og skal nå selge totalt 94 millioner aksjer.

Legger man til grunn en pris på 96 kroner aksjen, som er midtpunktet for det brede tegningsintervallet, betyr det eksempelvis at norgessjef Anders Skar vil sitte på aksjer for rundt 19,9 millioner svenske kroner. Det tilsvarer om lag 20,8 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Ifølge prospektet eier han 207.420 aksjer i Nordnet gjennom et ikke-navngitt selskap. Han sitter også på 210.084 såkalte warrants, eller kjøpsopsjoner.

Den største aksjeposten er det imidlertid konsernsjef Lars-Åke Norling som har. Han eier rett i overkant av tre millioner aksjer i Nordnet, og disse vil med en pris på 96 kroner aksjen være verdt om lag 288 millioner svenske kroner.

Samlet sett kan ledelsen, altså Norling, norgessjef Skar, landssjefene for Finland, Sverige og Danmark, samt en håndfull konserndirektører, sitte igjen med med aksjer for tett oppunder en halv milliard svenske kroner.

Dagens Industris regnestykke er basert på en tegningskurs på 96 svenske kroner, og verdien på ledelsens beholdninger kan dermed bli større eller mindre – avhengig av hva prisen per aksje blir satt til. Utregningen tar heller ikke ledelsens opsjoner med i betraktningen.

Konsernsjef Norling har på sin side fått en såkalt «lockup»-periode på 24 måneder. Altså kan han ikke selge aksjer på to år. «Lockup»-perioden for øvrig konsernledelse og styre er på 12 måneder.

Kjempegevinst

Tom Dinkelspiel, styreleder i Nordnet, sier til Dagens Industri at ledelsens aksjeposter er et resultat av selskapets incentivprogram for ansatte. Han vil imidlertid ikke gå nærmere inn på vilkårene i programmet, og opplyser samtidig at samtlige ansatte har fått mulighet til å delta i noteringen.

Samtidig har DI stilt spørsmål til Nordnet om hva ledelsen har betalt for aksjene de har. Styreleder Dinkelspiel har overfor avisen sagt at ledelsens kostpris ikke avsløres, siden det er et privatøkonomisk anliggende.

Aksjeprogrammet for ansatte beskrives imidlertid som «veldig fordelaktig», og det blir vist til at landssjefen i Sverige, Martin Ringberg, betalte 30 kroner stykket for sine 34.352 aksjer i Nordnet. En pris på 96 kroner aksjen i forbindelse med børsnotering vil i så fall si mer enn en tredobling sammenlignet med kostprisen.

Ifølge DIs kilder skal konsernsjef Norling ha investert mellom ti og 15 millioner svenske kroner på sine drøyt tre millioner aksjer. Disse kan altså bli verdt 288 millioner når selskapet går på børs.

Rekord

DN har tidligere omtalt hvordan stadig flere nordmenn har funnet veien til aksjemarkedet gjennom nettmegleren i år.

I første halvår fikk Nordnet et rekordresultat, da antallet kunder vokste med 25 prosent på årlig basis.

Nordnet har tidligere vært børsnotert i en årrekke. Det ble notert på Stockholm-børsen allerede i 1999, men ble i 2016 tatt av børs da Öhman-konsernet og Nordic Capital kjøpte opp hele virksomheten. Under det private eierskapet er det gjort betydelig investeringer.

Endringslogg: Rettet regnestykket som viser hva Martin Ringbergs aksjepost kan bli verdt. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.