Norges Bank setter ned styringsrenten med et halvt prosentpoeng fredag morgen fra 1,5 til én prosent.

Det er første gang sentralbanken leverer et rentekutt utenfor en ordinært rentemøte siden finanskrisen. Attpåtil er dette rentekuttet dobbelt så stort som et vanlig rentekutt.

De færreste hadde ventet at rentekuttet ville komme allerede denne uken.

Kronen styrkes 15–20 øre mot både euro og dollar, noe som er veldig mye, men ser lite ut sammenlignet med svekkelsen torsdag. Da svekket kronen seg med fem-seks prosent.

Krisetiltak

I tillegg til å redusere renten, tilfører sentralbanken likviditet til markedet gjennom ekstraordinære F-lån til bankene. I tillegg til dette har Finansdepartementet satt ned motsyklisk kapitalbuffer fra 2,5 til én prosent, etter råd fra Norges Bank.

Norges Bank gjør det klart at norsk økonomi er sterkt preget av utbruddet av koronaviruset:

«På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene.

Bra, men ikke nok

Øystein Børsum, sjefstrateg i Swedbank, er svært fornøyd med at sentralbanke reagerer så raskt og resolutt:

– Dette er bra, men det er ikke nok, sier Børsum, og legger til:

– Det gjør nå, det er så bra. Det kommer til å ha kjempeeffekt. Norges Bank viser nå at de har lært av finanskrisen, det vet hva de skal gjøre. Det kommer til å virke, det kommer til å sikre at vi ikke får en ny finanskrise i Norge.

Sjefstrategen mener at grepene som Norges Bank nå har tatt, vil sikre at de store bankene kan operere som normalt, og at de har nok kapital til å tåle stormen.

Nå er det politikernes tur

Likevel mener Børsum at disse grepene ikke vil være nok.

– For å gjøre det konkret, restauranter, kinoer og utesteder kommer til å gå konkurs. Først får ikke folk lov til å gå på disse stedene, og når det åpnes opp for det, kommer de til å være livredde. Ingen er forberedt på dette, det kommer til å bli blodig. Da er det ikke nok at renten kuttes, sier Børsum.

Under eurokrisen i 2011 var det sentralbankene som måtte gjøre «whatever it takes», nå mener sjefstragen det er politikernes tur.

– Hva enn det koster, må politikerne trå til nå, sier han.

«De ser alvorlig på situasjonen»

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, hadde på forhånd vært usikker på om Norges Bank kom til å levere rentekutt på 0,25 eller 0,50 prosentpoeng.

– At rentekuttet skulle komme i dag, det hadde jeg ikke ventet, sier hun.

Hun mener at begrunnelsen til Norges Bank er fornuftig, nemlig at rentekuttet ikke kan hindre en økonomisk nedtur som følge av koronaviruset, men at det kan dempe nedturen.

– At Norges Bank kutter renten før rentemøtet, hva sier det?

– Det sier at de ser alvorlig på situasjonen. De har nedjustert anslaget sitt og tror nå at norsk økonomi vil vokse med 0,4 prosent i år. Det er lavere enn vårt anslag, sier Haugland, og presiserer at hun ikke bestrider at veksten kan bli så lav.

– Spår de nå en resesjon for norsk økonomi?

– Jeg ville ikke definert dette som en resesjon, sier Haugland.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, sier følgende om rentekuttet:

- Det er bra, men jeg er usikker på hvor tillitsvekkende det er.

Spår krise som i 2016

Norges Bank tror norsk økonomi vil vokse med 0,4 prosent i år, noe som er tilsvarende den veksten vi fikk i 2016, da norsk økonomi var hardt rammet av oljekrisen som førte til at over 30.000 flere ble arbeidsledige.

Sentralbanken justerer ned estimatene for oljeinvesteringer kraftig.

I år ser de for seg en vekst på 0,5 prosent, mens de tror oljeinvesteringene vil falle hele 12 prosent i 2021. Det er syv prosentpoeng lavere enn de spådde i desember.

I tillegg tror de at lønnsveksten i år vil bli på 2,8 prosent, ned fra tidligere anslag på 3,2 prosent.

De spår også at registrert arbeidsledighet vil stige til 2,5 prosent i juni, noe som innebærer at drøyt 10.000 flere vil bli registrert som arbeidsledige hos Nav.

Forberedt på å senke renten ytterligere

Beslutningen om å kutte renten ble tatt torsdag 12. mars på et ekstraordinært møte. Beslutningen var enstemmig.

«En lavere rente kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi. Det vil likevel kunne dempe tilbakeslaget og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for produksjon og sysselsetting», skriver sentralbanken.

Sentralbanken skriver videre at de følger utviklingen og er forberedt på å sette renten ytterligere ned.

Norges Bank er ikke den første sentralbanken som har tatt krisegrep de siste dagene. Både den amerikanske og den engelske sentralbanken har levert et dobbelt rentekutt før deres ordinære rentemøter. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.