Med penger fra Norges rikeste familier skulle den tidligere aksjeanalytikeren Viktor E. Jakobsen og EAM Solar kjøpe solcelleparker over hele Europa og investere i den grønne økonomien. Men allerede i 2014, umiddelbart etter at EAM Solar kjøpte 41 solkraftverk i Italia, mente selskapet at det var utsatt for en svindel. Siden har Jakobsen og EAM Solar kjempet en beinhard kamp mot selgerne av solkraftverkene i Italia.

– Vi har vært undertrykket av denne svindelen i snart åtte år. Det har tatt enormt mye ressurser og tid. Og forhindret mye naturlig forretningsutvikling for det vi egentlig skal drive med, sukker Jakobsen.

Nå går børsnoterte EAM Solar til privat straffesak mot det luxemburgske selskapet Enovos, opplyser EAM Solar i en børsmelding tirsdag kveld. Søksmålet er tatt ut for Oslo tingrett. EAM Solar ønsker å stille Enovos til ansvar for det selskapet mener er et storstilt investorbedrageri der det norske selskapet skal ha tapt milliarder. Om EAM Solar når frem med sin private straffesak, kan Enovos Luxembourg bli dømt til å betale en foretaksstraff til den norske stat. I tillegg kan en dom gi grunnlag for et sivilt erstatningsansvar overfor EAM Solar.

Den private straffesaken for grovt bedrageri kommer i kjølvannet av en rekke rettsprosesser i Italia.

– Det er et juridisk faktum at to personer er dømt for subsidiesvindel mot den italienske staten i denne saken, sier EAM Solars administrerende direktør Viktor E. Jakobsen til DN.

De to han refererer til ble dømt i tilståelsessaker i 2016.

Anket i Italia

I 2019 ble fem andre personer dømt til fengselsstraffer på mellom tre og fem år for subsidiebedrageriene. Imidlertid endret en ankedomstol denne dommen tidligere i år. Nå er EAM Solar med i nok en ankeprosess for å få omgjort denne avgjørelsen. Samtidig reiser de altså privat straffesak for en norsk domstol.

– Selskaper kan ikke straffeforfølges i Italia, kun individer. Men i Norge har vi foretaksstraff. Her er det anledning til å ta ut privat straffesak mot foretaket Enovos for grovt bedrageri og søke foretaksstraff, forklarer Jakobsen.

Elden-advokatene Thomas Skjelbred og Arnt Angell, som begge har lang erfaring fra Økokrim, representerer EAM Solar.

Jakobsen forteller at faktum i saken er blitt avdekket gjennom flere rettsprosesser, som han mener gir et godt grunnlag for en privat straffesak.

Henlagt av Økokrim

EAM startet en innledende dialog med Økokrim om saken allerede i andre halvår 2017, etter å ha levert en formell anmeldelse i 2019.

– Vi har hatt en veldig grei og fornuftig dialog med Økokrim hele veien, men har kommet til det jeg oppfatter som en fellesforståelse at det er antagelig er best å starte en privat straffesak, sier Jakobsen.

Advokat Skjelbred opplyser at Økokrim henla saken for noen dager siden,

– At saken ikke blir fulgt opp påtalemessig er en forutsetning for å anlegge privat straffesak, sier Skjelbred. Advokaten medgir at saken er spesiell

– Muligheten for å anlegge en privat straffesak er en rettssikkerhetsventil for mennesker som ikke får gjennomslag hos politiet. Det er kanskje mest kjent i saker om voldtekt eller ærekrenkelse.

Stortinget skal snart behandle et lovforslag om å fjerne denne muligheten.

– Det tror jeg er uklokt. Mulighet til å anlegge privat straffesak er en sikkerhetsventil for saker som ikke blir forfulgt av påtalemyndigheten. Dette bør være er en mulighet vi beholder i saker som omhandler for eksempel investorbedrageri, hvor en straffesak er siste utvei for å oppnå rettssikkerhet, men hvor politiet ofte ikke har kapasitet til å ta inn saken, sier Skjelbred.

Etterforsket siden 2012

Konflikten knytter seg til subsidier utbetalt til solkraftverk i Italia. Da EAM Solar kjøpte kraftverkene hadde 18 kraftverk vært i drift siden 2011 og hadde gyldige tariffavtaler, som dannet grunnlaget for subsidier. Etter at det norske selskapet hadde overtatt kraftverkene ble det klart at flere av kraftverkene ikke kvalifiserte til subsidier. Subsidiene var innvilget på basis av forfalskede dokumenter, ifølge Jakobsen.

– De hadde gyldige tariffkontrakter som vi ble forevist. Det var et stort kompetent team som utførte en omfattende due diligence fra vår side, forteller Jakobsen.

Selger var et nystiftet samarbeidsselskap, etablert av Enovos, det statskontrollerte energiselskapet i Luxembourg, som majoritetseier og Renova-gruppen kontrollerte av Viktor Vekselberg via det sveitsiske selskapet Avelar. Enovos har siden etablering vært kontrollert av staten Luxembourg med styreleder og styreflertall.

I ettertid er det avdekket at flere av kraftverkene ikke skulle hatt fått avtaler fordi de ikke var ferdigstilt i tide for å kvalifisere til subsidiene. Senere ble subsidieavtalene for 17 av kraftverkene terminert og GSE, den italienske aktøren som har ansvaret for subsidieordningen, har krevd tidligere utbetalte subsidier tilbakebetalt.

Jakobsen opplyser at EAM Solar anket termineringsvedtaket for å få det rettsvurdert.

– Grunnlaget for termineringsvedtaket er korrekt. De leverte forfalsket dokumentasjon for å oppnå subsidiene. Det er det de to personene er dømt for.

– Vi ble gitt forfalskede dokumenter. Vi ble ikke informert om at italiensk politi allerede var på sporet. De startet etterforskning i 2012 av subsidiebedragerier, sier Jakobsen, som er opptatt av at selskapet som solgte eierandelene til EAM Solar skal stilles til ansvar.

– De som var selgere til oss har hverken vært etterforsket eller blitt tiltalt i straffesaker i Italia, sier Jakobsen som fremholder at man har fått avklart at saken har jurisdiksjon i Norge fordi bedrageriet formelt sett ble begått her.

Avslørt av transportdokumenter

Etterforskningen i Italia skal ha vist at transportdokumenter avslører at modulene ikke kan ha kommet frem i tide til at kraftverkene kunne ha blitt ferdigstilt før utgangen av 2010, som var kravet for å kvalifisere for subsidiene.

– Dette var det umulig for oss å oppdage i ettertid, sier Jakobsen.

– Vesentlig informasjon ble tilbakeholdt. Vi mottok også dokumenter som ikke var korrekte og som de visste ikke var korrekte, sier Jakobsen.

I tillegg var det også tuklet med opprinnelseslandet for flere av modulene for å oppnå en ekstrabonus for å benytte EU-produserte moduler.

– Det gjaldt ett av våre verk. I informasjonen som man ga til GSE oppga man de var produsert i Italia. De byttet ut etiketter. Men det er et mindre element for vårt vedkommende.

EAM Solar er opptatt av å få saken opp for retten så raskt som mulig.

– Når det viste seg at kraftverkene ikke hadde gyldige subsidiekontrakter, så forsøkte vi som normalt er, å inngå dialog. Å få motparten til å rette opp i den åpenbare feilen. Men det var ikke mulig. Da har vi ikke noe annet verktøy enn å søke rettsbeskyttelse i Oslo tingrett, sier EAM Solars toppsjef.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.