Forslaget til restrukturering av Norske Skog har fortsatt ikke oppnådde tilstrekkelig akseptgrad, ifølge en melding onsdag.

- Det er fortsatt sterk støtte for strukturen på rekapitaliseringstransaksjonen og for å konvertere all usikret gjeld til egenkapital, men verdifordelingen mellom ulike kreditorklasser er fortsatt krevende. Vi arbeider konstruktivt med våre ulike kreditorer for å finne en løsning som beskytter verdiene for alle interessentene, sier Lars P.S. Sperre, konsernsjef i Norske Skog.

Styret har som følge av dette besluttet å endre visse vilkår i konverteringstilbudene og forlenge tidsfristen for å gi rom for en grundig prosess og pågående, konstruktiv diskusjon mellom interessentene, opplyses det.

Styret har også valgt å benytte en 30-dagers rett til å utsette rentebetalingen på de eksisterende pantsikrede obligasjonene (SSN) for å understøtte den operative virksomheten.

Barbering og utvanning

Norske Skog gikk først ut med en hurtigsvarpremie – der obligasjonseiere som aksepterte redningsplanen innen midten av juni fikk en premie. For å få obligasjonseierne med på en løsning, forlenges nå hurtigsvarpremien – et såkalt early bird-tilbud, nå ut juni for alle.

Som DN tidligere har omtalt vil forslaget som nå ligger på bordet for obligasjons- og aksjeeierne og har fått en utsatt svarfrist, kunne få dramatiske konsekvenser:

  • De som i dag eier i selskapets usikrede obligasjonslån konverterer sine lån på totalt mer enn fire milliarder kroner i aksjer. Med på veien blir verdiene barbert med 40–66 prosent, avhengig av hvilket lån de eier i, og hvor raskt långiverne slutter seg til refinansieringen.
  • Det gjør at dagens aksjonærers eierandel vil vannes ut til 1/10 av i dag.
  • Selskapet vil hente inn 70 millioner euro eller 660 millioner kroner i ny kapital, i utgangspunktet fra de barberte obligasjonseierne og dagens aksjonærer.
  • Vinnerne, de som kommer best ut, er eierne i Norske Skogs obligasjonslån på 290 millioner euro. De har nemlig sikret seg pantesikkerhet for sitt lån. Disse obligasjonseierne får nå tilbud om å få en premie på to prosent over dagens pålydende verdi, mot at forfall forlenges i to år til 2021, og at renten kuttes fra 11,75 til 8 prosent. 

Norske Skog har gått fra krise til krise det siste året. Tøffe markeder har tæret på lønnsomheten, og selskapet har slitt med å få alle obligasjonseierne med på en varig finansieringsløsning. I mai toppet det seg med at toppsjef Sven Ombudsvedt solgte sine aksjer og trakk seg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Transocean-saken kort oppsummert: Her er hovedpunktene i kritikken mot Økokrim
Granskingsrapporten om Økokrims håndtering av Transocean-saken ble overlevert Riksadvokaten tirsdag. Økokrim-sjef Trond Eirik Schea er enig i at det ble begått feil i saken.
01:43
Publisert: