Restruktureringen av Norske Skog står i stampe ettersom aksjonærene og gjeldseierne fortsatt ikke er blitt enige om en felles løsning på selskapets finansielle utfordringer. 

I en oppdatering på prosessen onsdag opplyser styret i Norske Skog at de har valgt å benytte seg av en 30-dagers utsettelse på renteforfallet 30. juni. 

– Norske Skog vil bruke utsettelsesperiodene på 30 dager til å fortsette konstruktive samtale med alle involverte i det pågående forsøket på å oppnå en felles rekapitaliseringstransaksjon for Norske Skog-konsernet, sier konsernsjef Lars Sperre i en melding. 

Han legger til at Norske Skog vil fortsette å overvåke og evaluere situasjonen grundig før utløpet av 30 dagersperioden. Samtidig advares det mot konsekvensene ved at fristen misligholdes, som vil være brudd på låneavtalene.

« (Dette) kan til slutt resultere i at obligasjonslånet med forfall i 2016 og obligasjonslånene og enkelte av våre andre gjeldsforpliktelser blir krevd innløst, og kan ha andre konsekvenser som er utenfor vår kontroll», heter det i oppdateringen.(Vilkår)

Indiskret lykkepille
Selv ikke grå lakk gjør Mercedes-AMG GT C roadster diskret.
00:50
Publisert: