Norske Skog sendte i helgen ut en børsmelding der papirprodusenten opplyste at det utsetter akseptfristen for den fremlagte refinansieringsløsningen og skyver på nok en rentebetaling.

To millioner euro skulle vært betalt til långiverne søndag, etter at Norske Skog hadde benyttet seg av en rett til én måneds utsettelse. Norske Skog opplyser i meldingen at selskapet ikke har tenkt til å betale rentene mens det jobber for å få på plass en restrukturering.

Advokat Henrik Christensen er styreleder i Norske Skog. 

– Betyr dette at det ene lånet er i mislighold?

– Ja, sier Henrik Christensen og fortsetter:

– Dersom ikke vi får kreditorene til å bli enig om en løsning med konvertering av gjeld, så er konkurs for morselskapet nær sagt uunngåelig.

Christensen har hatt flere turer til England for å delta i forhandlinger med fondene som har investert i Norske Skogs obligasjonsgjeld.

Henrik August Christensen er advokat og styreleder i Norske Skog. 
Henrik August Christensen er advokat og styreleder i Norske Skog.  (Foto: Mikaela Berg)

– Hvordan går forhandlingene?

– Det er veldig krevende, dels fordi obligasjonseierne består av forskjellige typer fond. Disse fondene har ikke stor omtanke for hverandres posisjoner og det er således «bikkjeslagsmål» mellom de forskjellige kapitalgruppene, sier advokaten.

Han karakteriserer restruktureringen av Norske Skog som «den mest krevende restruktureringen jeg har vært borti noen gang».

Christensen kom inn som styreleder i selskapet i 2016 for å bidra til restruktureringen. Han satte seg opprinnelig inn i selskapets kapitalstruktur og finansiering da han på slutten av 2000-tallet bisto investorene Petter Stordalen, Øystein Stray Spetalen og Ove Gusevik i deres forsøk på å få endret Norske Skogs forretningsmodell.

Må endre seg

Denne gangen står det om det tradisjonsrike papirselskapets overlevelse. 

– Jeg ønsker å medvirke til at vi får på plass en restrukturering slik at virksomheten kan få penger til å gjennomføre nødvendige investeringer for å endre virksomhetens karakter. Det er nødvendig grunnet fallende etterspørsel etter avis- og magasinpapir, sier Christensen, som bemerker at det er stigende etterspørsel etter tissue-papir, som i toalettpapir og tørkeruller.

– Om Norske Skog skal satse på det, trengs det penger til å bygge om maskiner, og man må få på plass annen distribusjon.

Norske Skog har rundt 3000 ansatte, hvorav rundt 1000 er ansatt i Norge. 

Christensen understreker at virksomhetene vil bli drevet videre selv om morselskapet skulle bli slått konkurs.

– Spørsmålet er hvilke kapitalstruktur de skal ha.

 Ved meldingen fredag kveld opplyste Norske Skog at den nå hadde skjøvet akseptfristen for de foreliggende refinanseringsforslagene fra 31. juli til 11. august. 

I meldingen kommer det frem at långivere som har utestående 46 prosent av Norske Skogs gjeld har kommet opp med en refinansieringsplan. Selskapet har også fått tilbud om en kortsiktig finansiering av 15 millioner euro. Selskapet opplyser at det vurderer disse finansieringsforslagene.

Søker bred enighet

– Vi jobber uavbrutt for å tilrettelegge for dialog mellom kreditorene og har diskusjoner for å kunne presentere en revidert transaksjonsplan som oppnår de viktigste målene vi satte oss da denne prosessen ble startet. Vi håper at en revidert plan som har bred støtte kan bli offentliggjort innen relativt kort tid, sier konsernsjef Lars. P. S. Sperre i Norske Skog i meldingen.

Ettersom akseptfristen nok en gang er utsatt, har Norske Skog også måttet forlenge en stillstandsavtale knyttet til en rentebetaling på 17 millioner euro som skulle skjedd 15. juni. Selskapet har også inngått en stillstandsavtale knyttet et renteforfall som skulle ha skjedd 30. juni.

Ekstraordinær generalforsamling

Som en følge av de pågående samtalene vil styret innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i slutten av august. Dette vil bli i etterkant av at Norske Skog har levert kvartalsresultater for andre kvartal. Opprinnelig skulle selskapet presentere kvartalstallene 3. juli, men timer før resultatene skulle offentliggjøres gjorde Norske Skog en helomvending og utsatte presentasjonen til 23. august.(Vilkår)

Erna gjennom fire år i bilder
Lørdag starter Erna Solberg på alvor sin valgkamp for fire nye år som statsminister. Her er et tilbakeblikk i bilder på hennes første periode som statsminister.
01:26
Publisert: