Styret i oppdrettsselskapet NRS (Norway Royal Salmon) varsler fredag ettermiddag at det vil gå til erstatningssøksmål mot NTS.

Det opplyses i en børsmelding fra NRS.

Bakgrunnen for det varslede søksmålet er at det torsdag denne uken ble nedstemt et forslag på NRS' ekstraordinære generalforsamling om en kapitalinnhenting på 2,2 milliarder kroner, penger som Norway Royal Salmon skal benytte til å kjøpe lakseprodusenten Salmonor fra sin egen hovedeier.

NTS eier 68 prosent av NRS, og sistnevnte mener nå at NTS har brutt vilkårene i aksjekjøpsavtalen mellom de to partene.

«Aksjekjøpsavtalen mellom NRS og NTS inneholder en klar og uttrykkelig bestemmelse om at NTS var forpliktet til å være representert på generalforsamlingen med alle sine aksjer i NRS og stemme for emisjonen. Denne forpliktelsen har NTS brutt ved å stemme mot emisjonen», skriver NRS i en børsmelding.

Får ikke gjennomført oppkjøp

Uten pengene fra en eventuell kapitalinnhenting får NRS dermed ikke kjøpt Salmonor, en transaksjon som er avtalt, men ikke ennå gjennomført.

«Dette medfører et betydelig økonomisk tap for NRS og dets aksjonærer», heter det.

I meldingen skriver NRS videre at det har «søkt å føre en konstruktiv dialog med NTS, og har vært åpen for å diskutere alternative løsninger». Det har imidlertid vært en forutsetning om at verdien til NRS og selskapets aksjonærer blir ivaretatt i de alternative løsningene.

Ifølge NRS har ikke NTS kommet med forslag som førstnevnte mener ivaretar deres aksjonærverdier.

«Det uavhengige styret [...] kan ikke akseptere at NRS påføres et vesentlig tap som følge av at NTS bryter en kontraktsmessig stemmeforpliktelse og bruker sin stemmemakt som hovedaksjonær til å frita seg selv fra forpliktelsen til å selge Salmonor i henhold til inngått avtale. Det uavhengige styret har derfor sett seg nødt til å beslutte å ta ut erstatningssøksmål mot NTS for kontraktsbrudd», skriver NRS i meldingen.

Omstridt

Som DN skrev 29. mars er transaksjonen svært omstridt, og noe ledelsen i Norway Royal Salmon har jobbet for å gjennomføre tross massiv motstand fra sin hovedeier.

– Styret må tenke på aksjonærverdiene i Norway Royal Salmon, sa konsernsjef Klaus Hatlebrekke den gangen.

Det var i januar at de to selskapene inngikk avtalen om kjøp av Salmonor. Siden da har styrene i både NTS og Norway Royal Salmon blitt byttet ut, og NTS-styret har forsøkt å stanse eller i det minste utsette transaksjonen.

Tidligere i uken hintet forvalter Jan Petter Sissener, hvis fond er blant NRS' største minoritetsaksjonærer, at det kunne komme et søksmål dersom transaksjonen ble avblåst.

– Vår oppgave er å ivareta våre andelseiers interesse. Vi kan ikke skjønne at det er i deres interesse at denne transaksjonen ikke går gjennom. Det er en lovlig avtale inngått av et lovlig valgt styre, sa han til DN onsdag.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.