Børsnoterte Oceanteam er truet av tvangsavvikling fordi det ikke har revisor. Selskapet har kort frist på seg til å få en revisor på plass, men erkjenner nå at det ikke vil nå fristen.

I en melding sendt Oslo Børs etter stengetid fredag, går det frem at ledelsen har bestemt at selskapet skal flyttes utenlands, nærmere bestemt Holland.

Som DN tidligere har skrevet, fratrådte revisor Anfinn Fardal i november. Ledelsen hevder at var selskapet som kastet revisor på dør.

Fredag ble det også klart at Bergen tingrett har besluttet at selskapet skal granskes, etter krav fra minoritets-aksjonærene, som mener ledelsen i lang tid har puttet penger i egne lommer, fremfor i selskapet.

Oceanteam skal granskes

Så fort som mulig

For å unngå likvidering og sikre verdiene i selskapet, vil ledelsen i selskapet nå flytte selskapet utenlands, og fusjonere med et heleid hollandskregistrert datterselskap, Oceanteam II BV.

Datterselskapet skal bli overtagende selskap, og dets revisor vil overta revisorrollen i det fusjonerte selskapet, heter det i meldingen.

Hvis styret i selskapet slutter seg til, vil fusjonsforslaget bli lagt frem for aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes så snart som råd, er ifølge meldingen.

Planen tilsier at aksjonærer i Oceanteam vil få aksjer i det fusjonerte selskapet slik at eierandelen opprettholdes. Selskapet skal så tas av notering fra Oslo Børs, etter planen.

Ikke spurt

Ledelsen i Oceanteam har ikke spurt obligasjonseierne, som har lånt selskapet 66 millioner dollar. Normalt har mye de skal ha sagt om så store endringer i et selskap.

Långiverne reforhandlet ifjor en ny stor avtale med selskapet, og fikk i den forbindelse oppnevnt et eget styremedlem, etter misnøye med måten selskapet hadde vært ledet på.

- Jeg har ikke låneavtalen foran meg, så kan ikke si noe konkret om denne saken, men normalt kan långivere sette begrensninger i forhold til fusjoner, eller avtaler som får vesentlig negativ effekt for selskapet, eller dersom selskapet skulle endre jurisdiksjon, sier Lars Erik Lærum, rådgiver for Nordic Trustee, som er tillitsmann for obligasjonseierne. (Vilkår)