Da korona-tiltakene stoppet handelen i mars besluttet Olav Thon-gruppen utsettelse av husleie for butikker og serveringssteder frem til 1. juni. Nå vil konsernet, som blant annet eier flere av Norges største kjøpesentre, gi leietagere som rammes av lavere omsetning få redusert husleie.

– Det går i korte trekk ut på at leietager får en husleiereduksjon basert på en individuell vurdering, sier Ole-Christian Hallerud, visekonsernsjef i Olav Thon-gruppen.

Han understreker at husleiereduksjonen ligger på mellom fem og 35 prosent.

– Avhengig av omsetningsfall, driftssituasjon og bransje.

«Fullstendig katastrofe»

Hallerud peker på at forretninger innenfor interiør, hage, sport samt apotek og dagligvare har klart seg bra i korona-tiden.

– Virksomheter innen klær, sko og servering, er det vi oppfatter er hardest rammet, sier visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud i Olav Thon-gruppen.
– Virksomheter innen klær, sko og servering, er det vi oppfatter er hardest rammet, sier visekonsernsjef Ole-Christian Hallerud i Olav Thon-gruppen. (Foto: Gunnar Lier)

– Virksomheter innen klær, sko og servering, er det vi oppfatter er hardest rammet.

Han legger ikke skjul på at konsernet er hardt rammet blant annet kjøpesentrene gruppen eier i nabolandet.

– I Sverige har vi mistet omtrent 90 prosent av omsetningen vår. Det er fullstendig katastrofe, sier Hallerud.

Visekonsernsjefen opplyser at de jobber med en tilsvarende husleieordning i Sverige som vil være knyttet til den svenske foreslåtte støtteordningen knyttet til husleie i nabolandet.

Milliardtap

Olav Thons eiendomsselskap la onsdag frem resultater for første kvartal. Selskapet skriver ned verdier for totalt 3,1 milliarder kroner.

«Pandemien og de iverksatte tiltakene har store konsekvenser både for norsk økonomi generelt og Olav Thon Eiendomsselskap spesielt. Den videre utvikling vil blant annet avhenge av pandemiforløpet og varigheten av smitteverntiltakene i Norge og utlandet, men også av hvordan bedrifter og privatpersoner vil tilpasse seg når tiltakene gradvis nedtrappes», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Olav Thon (96) er ikke redd for å få koronavirus: – Har aldri falt meg inn at jeg ikke skulle overleve det
Utstyrt med telefon og mail på hjemmekontoret jobber Olav Thon seg gjennom koronakrisen.
02:51
Publisert:

Store nedskrivninger

Verdien på selskapets kjøpesentre ble skrevet ned med 1,8 milliarder kroner, og næringseiendom, dette inkluderer utleieboliger, ble skrevet ned med 317 millioner kroner. Totalt er 77 kjøpesentre omfattet av Olav Thons eiendomsselskap, hvorav 16 forvaltes for eksterne eiere.

«Koronapandemien og de ulike tiltakene som ble iverksatt har medført en betydelig svekkelse av norsk økonomi, og verdien på næringseiendom vurderes å være redusert», skriver selskapet.

Selskapet skriver at den samlede omsetningene for butikkene i kjøpesentrene i mars falt fra 3,73 milliarder i fjor til 3,0 milliarder i år. I kvartalsrapporten kommer det frem at selskapet vil søke om støtte fra staten for konsernselskaper som har hatt betydelig nedgang i omsetning.

Resultatet før skatt endte med et underskudd på 2,7 milliarder kroner. Uten verdijustering på selskapets eiendeler endte resultatet på 353 millioner kroner.

Leieinntektene i kvartalet endte på 625 millioner kroner.

Rentetap

Olav Thon Eiendomsselskap skriver viser til at lange norske statsrenter har falt kraftig i første kvartal, og at tiårig swaprenter har falt med over to prosent.

Konsernet benytter seg av swaprenter for å sikre seg mot rentesvingninger, men på grunn av det kraftige rentefallet har verdien på disse instrumentene falt med 771 millioner kroner, skriver selskapet.

Ved utgangen av første kvartal hadde Olav Thon Eiendom en portefølje av rentepapirer på totalt 11,5 milliarder kroner. De skriver at en endring i rentenivået på ett prosentpoeng antas å endre porteføljens markedsverdi med omtrent 750–850 millioner kroner.

Norske swaprenter har fortsatt å falle i raskt tempo også etter utkanten av første kvartal, noe som gjør at det kan gå mot nye nedskrivninger i andre kvartal.

Visekonsernsjefen i Olav Thon-gruppen understreker at det er ingen krise for dem.

– Olav Thon Eiendom vil klare seg gjennom denne krisen. Vi er hardt rammet vi også, men det vi ser nå er at omsetningen i sentrene våre er i ferd med å nærme seg normalt nivå. Vi er ikke der ennå, men er på vei, sier Hallerud.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.