Flere av oppdrettsselskapene – blant annet Mowi, Salmar, NRS og Austevoll – fortsetter børsfallet onsdag formiddag.

Det skjer etter at både Pareto Securities og Fearnley Securities har kommet med kraftige nedjusteringer i sine kursmål, alt som følge av den mye omtalte grunnrenteskatten.

Salmar har så langt onsdag falt over to prosent på det meste i løpet av den første drøye halvannen timen siden handelsstart, mens Mowi, Lerøy og Grieg alle var ned over én prosent. De to sistnevnte har siden snudd rundt til forsiktig oppgang.

Måsøval, Austevoll og NRS faller fortsatt mellom én og fem prosent.

Kraftige kutt

Det har stormet rundt oppdrettsnæringen den siste tiden, etter at regjeringen for to uker siden offentliggjorde et forslag om grunnrenteskatt for havbruket.

Forslaget til grunnrenteskatt for havbruksnæringen er lagt opp slik at bunnfradraget, på 4000–5000 tonn produksjon av laks, ørret og regnbueørret, sikrer at kun de største aktørene vil betale denne skatten. Stat og kommunene vil trolig få økte inntekter på opp mot 3,8 milliarder kroner i 2023 som følge av skatten.

Onsdag viser både Fearnley og Pareto til skatteforslaget som bakgrunn for ikke bare et kutt i kursmålene, men også en betydelig nedjustering i selskapenes inntjening per aksje (EPS).

Sistnevnte argumenterer for at lavere multipler er berettiget, gitt dagens usikkerhet og den potensielle negative vekstpåvirkningen fra den nye skatten. Kjøpsanbefaling beholdes imidlertid for de fleste selskapene, mens Bakkafrost oppgraderes til kjøp fra hold, heter det i en oppdatering fra meglerhuset, gjengitt av TDN Direkt.

Mowi og Lerøy fremholdes som toppvalgene blant lakseselskapene, etter kraftige kursfall den siste tiden. Pareto mener også at oppsiden i Grieg Seafood er stor, med deres eksponering mot Canada. Kjøpsanbefaling opprettholdes på Salmar, til tross for at de er selskapet som er hardest rammet av den nye skatten.

Fearnley mener at til tross for nedjusteringen på kursmålene at «det fundamentale er bunnsolid» på lang sikt, og at aksjene nå er attraktivt priset. Også her vises det til den siste tids kursfall.

Kraftig kritikk

Ikke uventet ble forslaget om skatten møtt med kraftig motstand fra bransjen.

NHO beskrev pakken som «feil medisin», mens Sjømat Norge kalte grunnrenteskatten for havbruket som et løftebrudd fra regjeringen.

Fra politisk hold var reaksjonene blandet.

Styrelederen i Mowi beskrev forslaget som det største sjokket næringen har vært utsatt for noensinne, og selskapet fulgte senere etter både Salmar og Lerøy da det i etterkant av forslaget hevet kjøp av kapasitet kjøpt til fastpris.

Onsdagen da forslaget ble lagt frem ble til sammen over 50 milliarder i børsverdier radert bort, ettersom også markedet reagerte svært negativt på skatteforslaget.

Det ble også klart at forslaget om grunnrenteskatt har vært på bordet siden mars. Statsminister Jonas Gahr Støre sa da til DN:

– Det er rettferdig at de som høster en veldig høy fortjeneste, bidrar med grunnrente ved rettferdig fordeling. Det andre er at det er et hull i det norske skattesystemet hvor vannkraft, olje og gass har grunnrente, men vindkraft og havbruk ikke har det. Det tredje er at vi ser når vi sitter i regjering hvilke finansieringsbehov vi har fremover. Vi ser at på en del områder går inntektene ned, og vi må sikre inntekter som også kan være med på finansiere eldreomsorg, skole og helse og velferdsstat.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.