Agatech har vedtatt kjøp av Hiddn Security gjennom et aksjebytte der aksjonærene i Hiddn overtar 92,5 prosent, melder selskapet.

Transaksjonen vil gjennomføres som en aksjetransaksjon med et bytteforhold som gir 1,83068551 aksje i Agatech pr 1 aksje i Hiddn, basert på en verdi av Agatech på 8,5 millioner kroner og en verdi av Hiddn på 104,9 millioner kroner, hvor Agatech som kjøpende enhet vil utstede nye aksjer til aksjonærene av Hiddn.

I forbindelse med Transaksjonen har selskap i dag inngått avtale med aksjonærer i Hiddn som representerer 44,5 prosent av utestående aksjer i Hiddn.

I tillegg har aksjonærer som representerer 37,8 prosent av utestående aksjer avgitt forhåndsaksept for deltagelse i Transaksjonen ved et separat tilbud som skal gis av Agatech til de øvrige minoritetsaksjonærene i Hiddn. Omtrent 82,3 prosent av aksjonærene i Hiddn har således allerede inngått eller på annen måte akseptert å delta i Transaksjonen.

En ekstraordinær generalforsamling i Agatech er planlagt avholdt 16. desember 2016. Gjennomføringen av transaksjonen er forventet å finne sted innen utløpet av desember 2016.

Nytt navn

Det foreslås det å endre Selskapets navn til Hiddn Solutions ASA for å reflektere det nye sammenslåtte selskapet. Videre vil det foreslås å gjennomføre en 100:1 aksjespleis av selskapets aksjer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.