Det var Finansavisen som onsdag meldte at Ørjan Svanevik, toppsjef i Fredriksens selskap Seatankers, slutter på dagen.

Nå viser det seg at to av Svaneviks nære medarbeidere forlater Fredriksen-systemet sammen med Svanevik. De to er Eiliv Gjesdal og Hans Jakob Holden. Begge har vært innleid som konsulenter hos Seatankers og jobbet tett med Svanevik. Det var for svært kort tid siden de tre, etter det DN har grunn til å tro, skal ha fått beskjed om å slutte.

– Det har jeg ingen kommentarer til, sier Hans Jakob Holden.

– Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg har vært innleid og jobbet med prosjekter. Når Svanevik slutter er det naturlig at mitt engasjement avsluttes, sier Eiliv Gjesdal

Dagens Næringsliv lyktes ikke i går å få kontakt Ørjan Svanevik.

- Strategisk uenighet

Seatankers Mads Langaard forklarer avgangen til Svanevik slik:

– På grunn av uenighet rundt strategiske disposisjoner har vi kommet til enighet med Svanevik om at han fratrer jobben i Seatankers. Svanevik har gjort veldig mye bra for gruppen, og vi ønsker han all lykke videre, sier Langaard uten at han vil si noe om hvilke strategiske disposisjoner det er snakk om.

Avgangen skjer kort tid etter at Svanevik overtok toppjobben i John Fredriksens adminstrasjonsselskap Seatankers Management. Svanevik har også hatt en rekke styreverv i Fredriksen-kontrollerte selskaper som i børsnoterte Seadrill og Archer.

Ørjan Svanevik er ute av Fredriksen-systemet.
Ørjan Svanevik er ute av Fredriksen-systemet. (Foto: Mikaela Berg)

Gamle kjenninger

Ørjan Svanevik ble hyret inn i august 2014 av John Fredriksen etter at Tor Olav Trøim og en rekke av Fredriksens nære medarbeidere forsvant. Svaneviks oppgave har de siste tre årene blant annet vært å jobbe med restruktureringer av en rekke av selskapene i Fredriksens-sfæren. Blant selskapene er Frontline, Archer, Arcadia Petroleum, Deep Sea Supply, Golden Ocean, Sevan, North Atlantic Drilling og Seadrill. Den mest omfattende jobben er restruktureringen av Seadrill som nå er satt under konkursbeskyttelse i USA.

Det er Svanevik og Gjesdal som har jobbet tettest med restruktureringen av Seadrill og den foreløpige løsningen som ble offentliggjort da Seadrill ble satt under konkursbeskyttelse 12. september. De to er gamle kjenninger. Svanevik og Gjesdal var sentrale i restruktureringen av Kjell Inge Røkkes Aker-konsern tidlig på 2000-tallet. Da Aker ble restrukturert, var også det en svært komplisert prosess.

Omfattende plan

Da Svanevik og Gjesdal startet arbeidet med Seadrill-restruktureringen skyldte selskapet over 20 milliarder kroner. Nå har Svanevik og Gjesdal jobbet sammen det siste året for å få den såkalte RSA-en (Restructuring Support Plan – restruktureringsplan) på plass. Den innebærer blant annet at 1,1 milliarder dollar i ny kapital vil bli tilført, delvis gjennom egenkapital og lån. De største bidragsyterne i kapitaltilførselen er John Fredriksens selskap Hemen og det New York-Baserte hedgefondet Centerbridge.

Da planen ble lagt frem var den støttet av 97 prosent av långiverne, men bare 40 prosent av obligasjonseierne. De usikrede kreditorene er tiltenkt vel 14 prosent eierandel i Seadrill i refinansieringsløsningen som nå ligger på bordet.(Vilkår)