15. april anmodet en gruppering minoritetsaksjonærer i Oslo Børs VPS bestående av DNB, KLP, Sparebanken Vest, Eika Gruppen og Sparebank 1-gruppen Finansdepartementet om å kreve akseptgrad på to tredjedeler for den som blir ny eier av Oslo Børs VPS. Dette skjer som en del av en offensiv for å overbevise departementet om at Nasdaq er en bedre fremtidig eier av Oslo Børs enn Euronext.

Finansdepartementet har varslet at det vil fatte et vedtak en av de nærmeste dagene og senest 14. mai.

Reagerer

Ettersom Euronext per i dag har sikret seg kontroll med over 53 prosent av aksjene gjennom avgitte forhåndsaksepter og aksjer selskapet selv eier – mens Nasdaq trolig kontrollerer snaut 40 prosent, blant annet takket være bindende forhåndsaksepter fra DNB og KLP – vil et krav om akseptgrad på minst 66,67 prosent av aksjene trolig sette en effektiv stopper for Euronexts oppkjøpsforsøk.

Nå reagerer flere av aksjonærene som har signert salgsavtaler med Euronext på initiativet fra minoritetsaksjonærene.

«Hva som skjer med Nasdaqs bud i tilfelle av et slike vilkår er ikke opplagt, men det er klart nok en reell risiko for at Oslo Børs VPS ikke blir solgt overhodet. Det er helt sentralt å merke seg at Nasdaq blant annet kan trekke budet dersom markedet vesentlig forverre seg eller blir nektet/sterkt forsinket av konkurransemyndigheten. Dersom det skjer og det samtidig oppstilles et krav om 2/3 eierskap, vil minoritetsaksjonærene effektivt kontrollere Oslo Børs VPS i all overskuelig fremtid, i strid med flertallets ønske om et salg», skriver Svein Høgset og Alexander Kopp i selskapet Incentive i et brev til Finansdepartementet.

–Få ting vil skade mer

I en kronikk som blir publisert i DN onsdag kveld skriver Høgset og Kopp at "Finansdepartementet er ikke kjent for å la seg påvirke av særinteresser, men problemet nå er at disse utgjør den etablerte finanseliten i Norge. Med Senterpartiet som fanebærer, og et noe motvillig NHO med på laget, krever konsernsjefene Rune Bjerke i DNB og Sverre Thornes i KLP at regjeringen endrer spillereglene slik at Nasdaq, ikke Euronext, blir børsens nye eier".

De mener videre at det er "bekymringsfullt at en liten gruppe maktpersoner benytter sine kontakter i det politiske miljø og organisasjonsliv i et forsøk på å oppnå sin vilje og med det tilsidesette aksjonærdemokratiet. Få ting vil skade det norske kapitalmarkedet mer enn om de skulle vinne frem."

Høgset, som kontrollerer vel 6,5 prosent av aksjene i Oslo Børs, var den som sammen med en gruppe minoritetsaksjonærer i november 2018 engasjerte meglerhuset Carnegie for å lete etter potensielle kjøpere av Oslo Børs.

Også Ola Wessel-Aas i Taiga Fund, som eier vel to prosent av aksjene i Oslo Børs VPS, advarer i et brev Finansdepartementet mot å kreve akseptgrad på to tredjedeler av aksjene.

– Vi jobber for tiden med å behandle søknadene fra Euronext og Nasdaq, og tar sikte på å fatte vedtak innen 14. mai. Derfor er det ikke naturlig for oss å kommentere dette nå. Våre vurderinger vil bli kjent når vedtaket er fattet, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet i en epost til DN.

Signerte med Euronext – mener Nasdaq er best

Pareto Invest og datterselskapet Pareto Pensions er tredje største aksjonær i Oslo Børs VPS med 8,74 prosent av aksjene. Pareto har vært aksjonær siden privatiseringen i 2001.

– Vi har de siste årene tenkt at selskapet kan ha godt av et industrielt eierskap, sier forvalter Yngve Torvanger Jordal i Pareto Invest.

– Vi tror at både det norske verdipapirmarkedet og selskapet Oslo Børs er best tjent med en sterk og uavhengig internasjonal eier med verdipapiromsetning som kjerne- og satsingsområde.

– Hvem vil være den beste eieren av Oslo Børs; Euronext eller Nasdaq?

– En kombinasjon med Nasdaq vil trolig være den beste. Nasdaq driver de øvrige nordiske børsene med suksess og kjenner det norske markedet godt.

– Men dere har bundet dere til å selge til Euronext?

– Vi tror også at Euronext vil kunne tilføre det norske markedet verdifull kompetanse. Men dessverre fikk vi inntrykk av at Nasdaq ikke var en aktuell kjøper av Oslo Børs, og Pareto Invest aksepterte å binde oss til å godta budet fra Euronext hvis kjøpet kan gjennomføres innen august. Vi er glade for at styret også har fått frem Nasdaq som kjøper og støtter arbeidet deres for å legge forholdene best mulig til rette for det norske kapitalmarkedet fremover, sier Jordal, som ikke vil mene noe om minoritetsaksjonærenes forsøk på å få Finansdepartementet til å kreve to tredjedels akseptgrad for den som skal kjøpe Oslo Børs.

For ordens skyld bør det nevnes Pareto Securities er rådgiver for nettopp Nasdaq.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.