Oslo Børs faller onsdag, etter flat bevegelse i oljeprisen, lavere terminkontrakter og relativt bred nedgang i internasjonale markeder.

Hovedindeksen er nå på sitt laveste nivå siden 19. oktober i år. I skrivende stund er hovedindeksen ned 0,67 prosent til 786,77 poeng.

Strateg Ingvild Borgen Gjerde i Nordea peker på at et nedsalg i it-sektoren har bidratt til den litt negative trenden i globale aksjemarkeder den siste tiden.

– Vi ser at det er it-sektoren som har stått bak mye av nedgangen i USA og Asia så langt. Man skal være veldig forsiktig med å peke på enkeltårsaker til dette nedsalget, men mange skylder på den nye skattereformen til Donald Trump som relativt sett er mer gunstig for andre sektorer enn it-sektoren, sier Gjerde til DN.

Hun understreker imidlertid at nedsalget den siste tiden må ses i sammenheng med den svært gode kursutviklingen it-selskapene har hatt tidligere i år.

– It-sektoren har hatt en kjempeoppgang hittil i år, og det er ikke unaturlig at enkelte investorer benytter muligheten til å sikre gevinst, sier Gjerde.

Tror på kortvarig nedsalg

Hun mener at nedsalget vil være kortvarig, og at det ikke er noen store tegn som tyder på at vi står overfor en større børskorreksjon.

– Det er fortsatt gode inntektsutsikter for de fleste it-selskapene, og de fundamentale forholdene er fortsatt gode. Vi har sett at mange investorer har benyttet små korreksjoner til å kjøpe seg inn, og dette bidrar til at nedsalget som regel ikke blir langvarig, sier Gjerde.

Globale aksjemarkeder har lenge vært preget av svært lav volatilitet, men de siste ukene har vi sett tegn til økte svingninger.

– Oslo Børs er blant de mest sykliske børsene i verden. Så fort det er litt mindre risikoappetitt, vil det gi tydelig utslag i det norske aksjemarkedet, sier Gjerde om onsdagens kursfall på Oslo Børs.

– Litt korreksjonsmodus

– Det er litt korreksjonsmodus. I går hadde vi faktisk første stengning siden juli under 50 dagers glidende gjennomsnitt for hovedindeksen. USA er også litt ned fra toppen, Asia faller en del i dag, og oljeprisen er flat. Jeg tror vi får en dag litt som i går, at det er litt småsurt på Oslo Børs. I løpet av dagen vil det ikke overraske meg om det ender ned rundt én prosent, sier en megler TDN Direkt har snakket med.

Brent 1. posisjon handles i morgentimene til omtrent 62,80 dollar per fat, marginalt opp fra 62,72 dollar ved stenging i Oslo tirsdag ettermiddag.

Norwegian flyr høyt

Norwegian la frem trafikktall for november i morgentimene, som blant annet viste en økning i kapasiteten (antall tilgjengelige setekilometer, ASK) på 28 prosent sammenlignet med november i fjor. Gjennomsnittlig inntekt per RPK (yield) og inntekter per tilgjengelige setekilometer (rask) falt begge fire prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Tallene var stort sett i tråd med hva Pareto Securities hadde ventet på forhånd. Meglerhuset anslo at ASK ville øke med 31 prosent, mens yielden ville falle med fem prosent. Pareto understrekte på forhånd at tallene fortsatt ville påvirkes negativt av vesentlig kapasitetsvekst, som primært drives av satsingen på langdistanseruter, og dermed er utvannende for billettprisene.

Norwegian stiger 3,46 prosent på tallene.

First skrev i sin markedsrapport tirsdag at det er sannsynlig med en korreksjon i markedene.

«Men som alltid er det notorisk vanskelig å vite når de inntreffer», skriver First.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Statistene i en av de viktigste julemytene ble superkjendiser. Det er bare et problem
Kjetil Wiedswangs julekalender: Dette er julens dårligst forankrede historie.
01:19
Publisert: