Bente A. Landsnes (61) ønsker å gi seg som børsdirektør og konsernsjef for Oslo Børs VPS i 2019. Hun ble i 2006 den første kvinnelige børsdirektøren i Oslo Børs' 200-årige historie.

– Fornuftig

Landsnes ønsker å trekke seg ved oppnådd pensjonsalder på 62 år, noe ansettelsesavtalen åpner for.

– Jeg har en avtale om å gå av neste år, og det synes jeg er et fornuftig tidspunkt for Børsen og meg selv, sier Landsnes til DN.

Børsdirektøren vil i 2019 ha sittet i lederstolen i 13 år. Det er godt over snittet for en toppleder i et børsnotert selskap.

Hun tror ikke hun kommer til å returnere til en fast operativ stilling, men åpner imidlertid for fremtidige styreverv og tilsvarende roller.

– Jeg håper at jeg kan få bruke erfaringen til gode for noen andre fremover, sier Landsnes.

Hun tok selv initiativet til oppsigelsen, som ikke er tidfestet neste år.

– Vi sier i 2019, og det skal ansettes en ny leder, der jeg skal bistå med at ansvaret overdras på en ansvarlig måte, sier Landsnes.

Saftig pensjonspakke

Ifølge årsrapporten for 2017 har Landsnes en årslønn på 3,785 millioner kroner med tillegg av fast bilgodtgjørelse samt fri telefon og avis.

Fra hun blir 62 år har Landsnes livsvarig rett til pensjon på 70 prosent av lønn ved uføre- eller pensjoneringstidspunktet redusert for ytelser fra folketrygden, samt tilsvarende ytelser fra tidligere arbeidsgivere.

Da avtalen ble inngått i 2012 hadde Landsnes en årslønn på rundt 3,2 millioner kroner, ifølge henne selv. Det betyr at hun fra den dagen hun pensjonerer seg vil få utbetalt 2,24 millioner kroner i året fra Oslo Børs.

Landsnes hadde ved årsskiftet nær 37.000 aksjer i Oslo Børs som i dag omsettes for 107,50 kroner aksjen i gråmarkedet. Det betyr at Landsnes har aksjer i Oslo Børs for rundt fire millioner kroner.

«Ved oppsigelse fra Børsen eller Landsnes side har hun, under visse forutsetninger, rett til full lønn og annen godtgjørelse i 24 måneder. Eventuell annen arbeidsinntekt i denne perioden skal komme til fradrag med 50 prosent», heter det i årsrapporten.

Avtalen gir også rett til ektefellepensjon, hvilket betyr at Landsnes' ektefelle får 55 prosent av lønn, skulle hun falle fra.

– Godt posisjonert

Gjennom sin periode som børsdirektør fikk Landsnes finanskrisen i fanget, knappe to år etter at hun tiltrådte. I kjølvannet av dette har finansmarkedene vært gjenstand for nye reguleringer, en rekke fusjoner og oppkjøp, samt en teknologisk utvikling som har satt gamle forretningsmodeller under press.

Oslo Børs har ikke vært noe unntak.

– Hva har vært den største utfordringen i tiden som børsdirektør?

– Det har nok være de store teknologiske utfordringene og den sterke konkurranseutsettingen, sier Landsnes.

– Noe du skulle sett ugjort?

– Vi lever i en verden der alt beveger seg og strategi må tilpasses løpende. Jeg er egentlig fornøyd, selv om det alltid er ting man kan angre på. Alt i alt har vi gjort bra de tingene vi har gjort, og jeg skal jo heller ikke slutte helt ennå, sier børsdirektøren.

Hun påpeker at samarbeidet med styret har vært utmerket de 13 årene hun har stått ved roret.

Jakter erstatter

Styreleder Catharina Hellerud i Oslo Børs og Oslo Børs VPS mener Børsen og selskapet er godt posisjonert, og har et godt utgangspunkt for å rekruttere en ny leder.

Styrene i begge selskapene har startet letingen etter en ny børsdirektør og konsernsjef.

– Kapitalmarkedene og rammebetingelsene rundt er i stadig endring, noe som gir både utfordringer og muligheter. Dette er en krevende og viktig posisjon, og vi starter prosessen nå for å ha god tid til å finne den riktige kandidaten, sier Hellerud i dagens melding.

Rekrutteringsselskapet Korn Ferry er engasjert for å bistå i arbeidet.

Oslo Børs VPS Holding hadde driftsinntekter på 995 millioner kroner i 2017, opp fra rundt 900 millioner kroner foregående år. Resultat før skatt var på 470 millioner kroner (360).

Per første halvår 2018 hadde konsernet en omsetning på 531 millioner kroner (511) og et resultat før skatt på 249 millioner kroner (262).

Største eiere per 13. august 2018 er DNB Livsforsikring med 19,8 prosent, KLP med 10 prosent, Pareto as med 8,2 prosent, Morgan Stanley med 5,1 prosent og Arendals Fossekompani med 4,6 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Siv Jensen om statsbudsjettet for 2019
01:41
Publisert: