Evry la mandag morgen frem tallene for årets andre kvartal. Det viste en vekst i både omsetning og resultat for det nordiske it-selskapet.

Samlede inntekter i tremånedersperioden var 3,3 milliarder kroner, opp rundt 200 millioner kroner fra inntektene i fjorårets andre kvartal. Driftsresultatet før avskrivninger (ebitda) endte på endte på 429 millioner kroner, mot 384 millioner kroner i fjor.

It-selskapet meldte om en ordrereserve på 18,8 milliarder kroner ved utgangen av juni, en økning på en milliard kroner fra utgangen av mars.

– Evry sikret noen viktige kontrakter i løpet av kvartalet i alle våre forretningsområder. Dette har styrket både vår ordrereserve og vår posisjon som en digital programvareleverandør på kryss av mange av våre kundesegmenter, sier Evry-sjef Björn Ivroth.

Markedet reagerte positivt på tallene og sendte Evry-aksjen opp til en topp på 31,60 kroner mandag morgen. Aksjen falt senere noe tilbake og ble handlet til 30,20 kroner mandag ettermiddag.

Evry har en markedsverdi på 11,2 milliarder kroner.

Sjefen pensjonerer seg

Samtidig som resultatene ble lagt frem, kunngjorde Evry-sjef Björn Ivroth at han planlegger å pensjonere seg. Han har informert styret om beslutningen, og it-selskapet vil nå begynne prosessen med å finne en ny sjef.

– Nå som jeg nærmer meg 60 år ønsket jeg å informere selskapet om mine planer om å pensjonere meg. Dette vil gi selskapet god tid de neste månedene til å velge min etterfølger. Til da har jeg fullt fokus på å implementere vår strategi og fortsette transformasjonen av Evry, sier Ivroth.

Han hadde i fjor en fastlønn på 4,3 millioner kroner og mottok godtgjørelser på 3,7 millioner kroner.

Ivroth eide ved utgangen av fjoråret i overkant av fire millioner Evry-aksjer som han ble tildelt i forbindelse med børsnoteringen i juni fjor, som ble gjort til kurs 31 kroner per aksje. Disse var mandag ettermiddag verd 123 millioner kroner, omtrent den samme som verdien da han fikk de tildelt. (Vilkår)