Fredag morgen legger Helge Leiro Baastad frem sin siste kvartalsrapport som konsernsjef i Gjensidige, når forsikringsgiganten kommer med tall for tredje kvartal.

Tidligere i år ble det nemlig klart at Baastad, som har vært sjef i Gjensidige siden 2003, skal gå av med pensjon. Han erstattes på nyåret av Geir Holmgren, som kommer fra jobben som administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring.

Av Gjensidiges ferske tredjekvartalsrapport fremgår det premieinntekter fra skadeforsikringsvirksomheten på rett over åtte milliarder kroner, og et resultat før skatt på 1,5 milliarder kroner. I tredje kvartal i fjor endte premieinntektene på 7,5 milliarder kroner og resultatet før skatt endte på rett over to milliarder kroner.

På forhånd var det ifølge estimater innhentet av TDN Direkt ventet premieinntekter på 7,99 milliarder kroner og et resultat før skatt på 1,62 milliarder kroner.

– Vi har levert et meget sterkt forsikringsresultat i kvartalet. Vi er trygge på at vi vil fortsette å ligge i forkant av skadeinflasjonen. Sammen med effektiv drift, sterke produkttilbud og robuste markeder, bør dette love godt for fortsatt solide resultater og attraktiv avkastning, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i en børsmelding.

Uro i markedet

For andre kvartal på rad ble selskapet imidlertid igjen rammet av uroen i finansmarkedene. Resultatet fra investeringsporteføljen gikk i tredje kvartal i minus med 328,1 millioner kroner, etter at resultatet fra investeringene i andre kvartal endte nesten 600 millioner kroner i minus.

Igjen blir det vist til økte renter, fall i aksjemarkedene og økte kredittmarginer som negative bidragsytere.

Så langt i år er det finansielle resultatet i minus med rett over 1,2 milliarder kroner. Til sammenligning hadde Gjensidige et finansielt resultat på rett over halvannen milliard i pluss de første ni månedene i 2021.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 2,37 milliarder kroner, omtrent akkurat det samme som ved utgangen av fjoråret.

Forsikringsresultatet, altså resultatet fra skadevirksomheten, endte på 1,9 milliarder kroner, en økning på om lag 100 millioner kroner fra samme kvartal i fjor.

I kvartalsrapporten skriver Gjensidige at det fremover vil prioritere lønnsomhet fremfor vekst, selv om det er ventet at veksten på konsernnivå er ventet å være høyere på kort sikt. Samtidig påpekes det at investeringsporteføljen er påvirket av uroen i de globale finansmarkedene.

Selskapet følger også nøye med på prisutviklingen.

«Gjensidige følger nøye med dersom det skulle komme tegn til at inflasjonen kan øke ytterligere utover forventningene. Selskapet kommer til å gjennomføre eventuelt nødvendige prisøkninger som respons», heter det i kvartalsrapporten.

Børstilværelsen og utbyttene

Baastad, som altså går av med pensjon på starten av neste år, har ledet Gjensidige fra å være en del av et annet selskap, til å bli et selvstendig børslokomotiv som i dag er verdsatt til nesten 100 milliarder kroner.

Da Gjensidige gikk på børs i desember 2010 ble tegningskursen satt til 59 kroner, etter at Gjensidigestiftelsen gjennomførte et nedsalg i forbindelse med noteringen. Styret vedtok da at det skulle ha en konkurransedyktig utbyttepolitikk, og satte seg et mål om at mellom 50 og 80 prosent av resultat etter skatt skulle deles ut som utbytte.

Siden første handelsdag på Oslo Børs har Gjensidige-aksjen steget over 300 prosent, og står før børsåpning tirsdag i 206 kroner.

Forsikringsselskapet fikk i første kvartal et resultat før skatt på rett over halvannen milliard kroner, etter at fjoråret endte med et utbytteforslag på 3,85 milliarder kroner. I andre kvartal fikk Gjensidige et resultat før skatt på 1,13 milliarder kroner, mer enn en halvering fra samme kvartal i fjor.

Resultatet ble tynget av et finansresultat i minus på nesten 600 millioner kroner, og det ble oppgitt økte renter, fall i aksjemarkedene og økte kredittspreader som negative påvirkninger.

Gjensidige-aksjen har falt drøye syv prosent så langt i år.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.