Nasdaq AB kunngjorde onsdag morgen at selskapet vil fremsette et offentlig tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i Oslo Børs VPS Holding asa til 152 kroner per aksje.

Børsgruppen Euronext har allerede sikret seg kontroll over nær 51 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS med sitt bud på 145 kroner per aksje. Det brygger dermed nå opp til stillingskrig mellom Nasdaq og Euronext.

Det opplyses i onsdagens børsmelding at aksjonærer som representerer 35,11 prosent av samlede antall aksjer i Oslo Børs VPS har gitt bindende forhåndsaksept til tilbudet fra Nasdaq. De to største aksjonærene i Oslo Børs VPS, storbanken DNB og forvaltningsgiganten KLP, er blant aksjonærene som har forhåndsakseptert.

Akseptnivået som Nasdaq har oppnådd er altså langt lavere enn det Euronext har sikret seg. Euronext har fått bindende forhåndsaksepter fra 45,2 prosent av børsaksjonærene, og eier selv 5,3 prosent. Det betyr at Euronext kontrollerer over halvparten av aksjene i Oslo Børs VPS, og Euronext-sjef Stéphane Boujnah har sagt at han vil gjennomføre kjøpet uansett om det kommer et konkurrerende bud på bordet.

I motsetning til Euronext eier Nasdaq per idag ingen aksjer i Oslo Børs VPS.

300 millioner mer

Nasdaq byr altså 7 kroner mer per aksje enn Euronext for Oslo Børs VPS. Det nye budet verdsetter børsen til 6,5 milliarder kroner. Det er drøyt 300 millioner kroner mer enn Euronext-budet.

Det formelle tilbudet vil bli fremsatt i henhold til et tilbudsdokument som ventes å bli offentliggjort omkring 4. februar 2019.

«Basert på en samlet evaluering av faktorene som ansees relevante, anser styret i Oslo Børs VPS at tilbudet er det beste alternativet for alle interessentene og anbefaler derfor enstemmig at aksjonærene i Oslo Børs VPS godtar tilbudet, og at de ikke godtar tilbudet om å erverve aksjene i Oslo Børs VPS som er fremsatt av Euronext NV», skriver Oslo Børs i en melding onsdag.

Nasdaq AB tilbyr 152 kroner per aksje i kontanter for Oslo Børs VPS, pluss en rentebetaling på 6 prosent per år av tilbudsprisen.

– Å slå Oslo Børs VPS sammen med Nasdaq ville være et stort steg i retning av å forene de nordiske finansmarkedene, sier Adena Friedman, president og CEO i Nasdaq.

Vil beholde merkenavnet

«Basert på grundige diskusjoner med Nasdaq, er styret i Oslo Børs VPS av den oppfatning at en sammenslåing mellom Nasdaq og Oslo Børs VPS er logisk fra et strategisk, bransje- og markedsmessig perspektiv», skriver styret i Oslo Børs VPS i en pressemelding.

Børsstyret har blant annet lagt vekt på disse faktorene når det anbefaler Nasdaq-budet:

  • Opprettholde den norske modellen hva angår regulering, ledelse og tilsyn kombinert med et unikt norsk rådgivende styreutvalg og norsk representasjon i Nasdaqs nordiske komiteer.
  • Beholde merkevarenavnet Oslo Børs og fortsette å styrke den ledende stillingen Oslo Børs har globalt innenfor energi, shipping og sjømat.
  • Utnytte og utvikle VPS fra et nordisk perspektiv og gjøre det til Nasdaqs regionale senter for depot- og oppgjørstjenester;
  • Løfte verdipapirmiljøet med sterk ekspertise i Oslo, inklusive samlokalisering med Nasdaqs råvarebørs, samt å utnytte den lokale ekspertisen innenfor børs- og etterbørstjenester, produkttilbud og IT-kompetanse.

Frykter stillingskrig

Både tilbudet fra Euronext og tilbudet fra Nasdaq AB er gjort betinget av at de relevante myndighetsgodkjenningene blir gitt. Finansdepartementet vil avgjøre saken på grunnlag av råd fra Finanstilsynet.

«Styret i Oslo Børs VPS har konkludert med at tilbudet fra Nasdaq AB vil gi en bedre industriell og strategisk løsning for det norske kapitalmarkedet. Dessuten er det sannsynlig at en situasjon der 1/3 eller mer av aksjonærene avslår Euronext-tilbudet vil føre til en suboptimal eier- og styringsstruktur.», skriver styret i Oslo Børs VPS

Dersom Euronext får lov til å kjøpe de 50,5 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS de allerede kontrollerer vil betydelige norske finansinstitusjoner bli sittende som minoritetsaksjonærer i selskapet

«Oslo Børs VPS har antatt at slike betraktninger ville være relevante for den generelle egnethetsvurderingen som myndighetene må foreta, samtidig som de tar tilbørlig hensyn til det faktum at Oslo Børs VPS representerer en viktig finansiell infrastruktur av nasjonal betydning», skriver styret.

Stortingspolitiker Ove Trellevik (H) ba denne uken sin egen regjering stoppe Euronexts oppkjøp av Oslo Børs VPS.

Hør den siste podkasten fra «Finansredaksjonen»:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

En podkast fra Dagens Næringsliv.
Test av Tesla Model 3: Slik takler den norsk vinterføre
De første eksemplarene av Tesla Model 3 er endelig på norske veier, nesten to år etter at tusenvis av nordmenn bestilte bilen.
03:12
Publisert: