I fjor steg Oslo Børs med gode 19 prosent, og hadde sammen med de fleste andre børser et sterkt år. Det kom etter et mer eller mindre synkronisert økonomisk oppsving rundt om i verden, samtidig som inntjeningen til selskapene var solid.

Så langt i år er børsen opp tre prosent.

– Etter åtte år med oppgang er vi fortsatt veldig positive til markedet, sier Pernille Skarstein Christensen.

Hun har forvaltet aksjefondet C Worldwide Norge (tidligere Carnegie Norge) siden 1995. Dette forvalter hun nå sammen med porteføljeforvalter Benedikte Waage-Abrahamsen.

Børsåret 2018 blir neppe like godt som fjoråret, ifølge Christensen, som ser for seg rundt åtte, ni prosent oppgang på Oslo Børs.

Pensjonsovergang kan gi utbytteklang

Forvalteren mener markedene nå er støttet av en global konjunkturoppgang.

– Det ser veldig spennende ut for sykliske aksjer, og det er veldig spennende for Oslo Børs, sier Christensen.

Sykliske aksjer er aksjer som svinger i takt med konjunkturene i økonomien.

C Worldwide-forvalteren har plukket ut tre aksjer som hun tror vil gjøre det godt i år.

1. Storebrand

Christensen mener denne aksjen vil være en sikring mot økende rente. Samtidig vil det være økende oppmerksomhet rundt pensjonssparing og overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, en trend Christensen mener vi bare har sett begynnelsen på.

– Denne omdanningen fra ytelsespensjon vil også frigjøre kapital for Storebrand, som gjør at Storebrand kommer i en veldig spennende utbytteposisjon fremover. Dette er en interessant aksje som over noen år nok kan gå 50 prosent, sier hun.

Storebrand steg 50 prosent på børs i 2017.

Ser riggeventyr

2. Northern Drilling

Christensen sier at fondet er positive til oljeservice og tror sektoren kommer tilbake etter å ha vært preget av lavere investeringsaktivitet for oljeselskapene. Til de konservative investorene foreslår hun Subsea 7 eller Aker Solutions. Disse aksjene kan ifølge forvalteren se dyre ut på nøkkeltall, men ordrereservene og marginene blir stadig oppgradert.

– Ønsker man enda høyere risiko, synes vi at Northern Drilling er spennende, sier hun.

Det er John Fredriksens nye riggselskap som ble stablet på bena som sent som mars i fjor. I høst ble selskapet notert på Oslo Børs, og har i dag en halvt nedsenkbar rigg og en opsjon på en til.

– Vi ser at markedet for nordsjørigger har bunnet ut og ratene er på vei opp igjen støttet av at markedsbalansen blir strammere for dette segmentet. Northern Drilling er et nytt riggselskap uten etablerte forpliktelser. Dette er rigger som er på verftet og som ikke skal leveres før ut i 2019. Innen den tid forventer vi at de får kontrakter på enhetene, sier Christensen.

Northern Drilling steg 5,83 prosent på sine to måneder som børsnotert selskap i 2017.

3. Schibsted

Dette er ingen syklisk aksje, men det er likevel kanskje den aksjen Christensen har aller mest tro på i år.

– Schibsted er undereid av norske investorer. Vi tror den til dels er misforstått, og mener dette kan bli en av de store overraskelsene i år. Det er en vekstaksje, sier hun.

Forvalteren ser en marginekspansjon støttet av at investeringene blir lavere fremover.

– Samtidig nærmest dobles marginen på internasjonale rubrikktjenester. Selskapet kan også selge unna eiendeler eller få inn medeiere for å vise verdiene i en del av datterselskapene, slik som Lendo, sier hun.

Christensen forventer at online rubrikk i 2019 vil utgjøre opp mot totalt 70 prosent av selskapets driftsresultatet før avskrivninger, såkalt ebitda.

Schibsteds A-aksjer steg 19 prosent, mens B-aksjene steg 20 prosent i 2017.

Tror på olje og energi

Porteføljeforvalter Anette Hjertø i DNB Wealth Management ser i likhet med de fleste andre forvaltere at det er en tiltagende vekst globalt, som vil være en positiv driver for markedet.

– Samtidig er antagelig mye av dette allerede priset inn. Aksjer er dyre og utsatt for korreksjon, og derfor har vi valgt å ligge nøytralt på aksjeeksponering, sier hun.

Porteføljeforvalter Anette Hjertø i DNB Wealth Management.
Porteføljeforvalter Anette Hjertø i DNB Wealth Management. (Foto: Fredrik Solstad)

Forvaltningsenheten er likevel mer positiv til Norden, og er overvektet i norske og nordiske aksjer mot globale. Mye av dette ligger ifølge Hjertø i et valutaveddemål.

– Vi mener at norske og svenske kroner har vært for svake. Det har vært et bra bet, sier hun.

Siden årsskiftet har kronen styrket seg 2,15 prosent mot euro.

DNB Wealth Management kjøper ikke enkeltaksjer, men handler i fond, børsnoterte indeksfond (ETF-er) og terminkontrakter. Nå overvekter de olje- og energisektoren.

Det er blant annet fordi de ser en knapphet på råvarer, ifølge Hjertø.

– På overordnet nivå mener vi at vi nærmer oss slutten på en konjunktursyklus. I den delen av konjunktursyklusen får vi høyere global vekst slik som vi ser nå. Da blir det knapphet på innsatsfaktorer, sier hun.

Null krakk

At det blir et krakk i 2018, har Hjertø lite tro på.

– Ikke et større krakk, men korreksjon. Man kan vel tolke vår nøytralposisjon som at vi ikke blir veldig overrasket om det kommer en mindre korreksjon i år, sier hun.

Christensen tror heller ikke på krakk.

– Det har jeg ingen tro på, men aksjemarkedet er ikke for de kortsiktige. Vi vil se mindre korreksjoner i 2018, men vi tror ikke på noe krakk fordi rentene er for lave. Markedet er støttet av global konjunkturoppgang, det er vekst i inntjeningen og tillegg er inflasjonen moderat, sier hun.(Vilkår)

Skei Grande om presset: – Jeg er redd for hva dette gjør med rekrutteringen til politikken
For meg har ikke dette handlet om meg som person, sier Skei Grande. Den nye kulturministeren er opptatt av at medietrykket hun har stått i ikke skal skremme andre fra å delta i politikken.
01:01
Publisert: