Torsdag slapp Finanstilsynet den endelige rapporten etter et ti måneders langt tilsyn av et utvalg Euronext Growth-børsnoteringer i 2020 og 2021.

Finanstilsynet retter i rapporten en pekefinger mot Oslo Børs i forbindelse med behandlingen av flere børsnoteringer på lavterskelmarkedsplassen Euronext Growth. Børsdirektør Øivind Amundsen mener derimot at Oslo Børs kommer godt ut av tilsynets rapport.

– I sine innledende tilbakemeldinger har Finanstilsynet ikke kommet med noen alvorlige forhold som kan ha konsesjonsmessig betydning for oss, sier Amundsen til DN.

– Tilsynet peker derimot på at praksisen vi jobber etter bør presiseres i regelverket i større grad enn tidligere. Dette er justeringer vi er helt enige i, legger han til.

I rapporten trekker Finanstilsynet frem at Børsens behandling av opptakssaker til dels er svært raske. Tilsynet etterspør også tiltak for å sikre tilstrekkelig kontroll og robuste prosedyrer.

Tilsynet mener også at Børsen må treffe tiltak for å sikre at Euronext Growths regelverk oppfyller verdipapirhandellovens krav til «klart» regelverk.

«Regelverksstrukturen fremstår som forholdsvis komplisert og uoversiktlig, og deler av regelverket er også upresist eller vanskelig å tolke», heter det i rapporten.

Forlengelse av opptaksprosess

I rapporten skriver Finanstilsynet blant annet at Børsens behandling av opptakssaker, altså selskaper som vil børsnoteres, er preget av «til dels svært raske prosesser [ …]» og at «det må iverksettes tiltak for å sikre robuste prosedyrer og tilstrekkelig kontroll».

– Det er riktig at vi har raske prosesser når det gjelder opptak til markedsplassen Euronext Growth, og det er én av fordelene med denne markedsplassen, sier Amundsen.

– I forkant av denne rapporten var vi i gang med å vurdere forlengelse av opptaksprosessen fra ti til 15 dager, og det har vi nå implementert, sier han.

Ifølge Amundsen vil han og Oslo Børs i løpet av første kvartal justere prosesser og regelverk for opptak til markedsplassen Euronext Growth, «slik at vi ivaretar de øvrige anmodningene Finanstilsynet har gitt oss», lyder det fra børsdirektøren.

Børsdirektør Øivind Amundsen ved Oslo Børs mener at avdelingen for førstehåndsmarkedet har hatt tilstrekkelig bemanning.
Børsdirektør Øivind Amundsen ved Oslo Børs mener at avdelingen for førstehåndsmarkedet har hatt tilstrekkelig bemanning. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

– Tilstrekkelig bemanning

Tilsynet peker videre i rapporten på utilstrekkelig bemanning ved avdelingen for førstehåndsmarkedet på Børsen, som håndterer blant annet opptaksprosessene for selskaper på Euronext Growth.

I løpet av 21 måneder i 2020 og 2021 ble det gjennomført 104 børsnoteringer på Euronext Growth, der fem årsverk og én leder håndterte samtlige noteringer i perioden.

Finanstilsynet mener størrelsen på avdelingen gjør at det blir økt arbeidspress og «mindre rom for å oppdage problemstillinger som ikke er fremhevet i søknaden». Amundsen mener bemanningen har vært tilstrekkelig.

– Vi har absolutt hatt tilstrekkelig bemanning for å sikre god og riktig saksbehandling. Det er ingen av selskapene som er tatt opp på feil grunnlag, basert på feil informasjon fra selskapene, eller feil saksbehandling, sier han, og legger til:

– Før tilsynet så vi at det var behov for å øke antall ansatte. Vi vurderte hva som trengs for en tilstrekkelig saksbehandling, og har besluttet som følge av høy aktivitet å øke med halvannet årsverk.

– Ikke riktig

I tillegg til å håndtere børsnoteringssakene har avdelingens fem ansatte også andre arbeidsoppgaver, utover behandling av noteringssøknadene. Det har Finanstilsynet merket seg.

I rapporten påpeker tilsynet at fire av de fem ansatte på noteringsavdelingen ikke bare skulle kontrollere og håndtere søknader, men også hadde et markedsføringsansvar for sine bransjesektorer.

Samme person skal også ha drevet både markedsføring overfor selskapene av Børsen, og behandlet børsnoteringssøknaden fra samme selskap, fremgår det. Også direktøren for førstehåndsmarkedet deltok i markedsføringen av Euronext Growth.

Denne direktøren får også bonus knyttet til budsjettoppnåelse, og Finanstilsynet bemerker at inntektene antas å stige jo flere selskaper som tas opp til handel.

– Det er ikke riktig. Bonusordningen til lederen for opptak av nye selskaper får ikke økt bonus, jo flere selskaper som noteres på de ulike handelsplassene. Bonusen blir bestemt på bakgrunn av en helhetsvurdering av konsernets totale inntekter, og avdelingens resultater på ulike områder gjennom året, sier Amundsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.