Fallet kommer etter en kraftig oppgang tidligere denne uken. Onsdag stengte Oslo Børs med et fall på 0,84 prosent. Oljeprisen har ved 17-tiden onsdag steget med rundt 1,4 prosent.

Deler av oppgangen hittil denne uken kan forklares av at oljeprisen har steget syv prosent siden forrige uke, noe som har dratt børstungvektere som Equinor og Aker BP opp rundt syv prosent siden handelsslutt fredag forrige uke.

Påvirket av fall på Wall Street

Samtidig var Wall Street preget av negative tall tirsdag, der Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq Composite falt henholdsvis 1,56, 2,01, og 2,98 prosent. Dette ser onsdag ut til å smitte over på Oslo Børs, som ved børsåpning faller rundt en halv prosent. Klokken 10:30 var fallet på 0,8 prosent.

Fallene på Wall Street skyldes ifølge flere amerikanske medier en forbrukerundersøkelse som viser at forventningene til den amerikanske økonomien seks måneder frem i tid, er på sitt laveste på nesten ti år.

Handelsbanken skriver i sin morgenrapport onsdag at markedene nå retter øynene mot den europeiske sentralbanken (ECB) sitt symposium i portugisiske Sintra, der europeiske lands statsobligasjoner vil være tema. Markedene for europeiske statsobligasjoner er preget av usikkerhet, der særlig italienske statsobligasjoner reiser bekymring for den finansielle stabiliteten i eurosonen.

I tillegg kommer tall for konsumtilliten i eurosonen, samt alt av konjunkturindikatorer fra Europakommisjonen. Særlig inflasjonstallene for Tyskland er det rettet spenning mot.

Atlantic Sapphire-aksjen faller

En annen nyhet som preger Oslo Børs onsdag, er meldingen om at oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire har fullført en kapitalinnhenting på 1,23 milliarder norske kroner. Målet med kapitalinnhentingen var å finansiere fase to ved selskapets oppdrettsanlegg i Miami, nedbetaling av en gjeldspost på 25 millioner dollar og til generelle selskapsformål.

Kapitalinnhentingen ble gjennomført som en rettet emisjon, der investorer som Runar Vatne og Petter Stordalens Strawberry Equities fikk kjøpe nyutstedte aksjer til en tegningskurs på 20,5 kroner.

Det tilsvarer en rabatt på 7,6 prosent mot tirsdagens sluttkurs på 22,2 kroner. Onsdag morgen åpnet aksjen opp, og var umiddelbart etter børsåpning opp 3,4 prosent. Sluttkurs onsdag var 20,7 kroner, en nedgang på nesten 6,8 prosent.

Styret i selskapet opplyste tirsdag ettermiddag at det vurderte å gjennomføre en reparasjonsemisjon, der eksisterende aksjonærer får mulighet til å tegne aksjer på samme vilkår som investorene i den rettede emisjonen.

Analytiker Knut-Ivar Bakken i Sparebank 1 Markets skrev i en analyse natt til onsdag at han ser solid oppsidepotensial i aksjen, da han tror den nye egenkapitalen og den nye bankgjelden selskapet nå kan få, vil kunne finansiere hele fase 2-utbyggingen i Miami.

Denne vil øke produksjonskapasiteten til selskapet, og Bakken setter derfor et kursmål på 37 kroner på aksjen. Han tar utgangspunkt i sine tidligere anslag, men legger til 50 millioner dollar i ytterligere investeringsanslag (capex) og legger til de 60 millioner nye aksjene som nå skal utstedes i forbindelse med emisjonen. Da ender han opp med en implisitt verdi på 32 kroner per aksje.

Dof fortsetter oppturen

Supplyrederiet Dof meddelte forrige uke at det har kommet til enighet med en betydelig andel av kreditorene og andre interessegrupper om at 5,7 gjeldsmilliarder konverteres til egenkapital, at forfallene på resterende gjeld får nye forfall i henholdsvis 2026 og 2027 for ny bankgjeld og nye obligasjoner, samt at dagens aksjonærer blir sittende igjen med fire prosent av selskapet, mens obligasjonseierne i datterselskapet Dof Subsea vil eie 53 prosent og andre kreditorer rett under 43 prosent.

Det raserte aksjekursen, med et fall på rett over 50 prosent ved ukeslutt. Nå har imidlertid vinden snudd, og aksjen steg både mandag og tirsdag. Det så lenge lovende ut for aksjen onsdag, og var på et tidspunkt opp 14 prosent. Ved stengetid har aksjen rast, og er ned nesten 11 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.