De amerikanske børsene har over de siste to ukene falt i underkant av 10 prosent. Globale aksjer har falt 8,3 prosent siden toppen 26. januar. Også Oslo Børs fikk kjenne uroen, men korreksjonen ble ikke like stor.

Analytikerne gjentar gang på gang at det ikke er fare for krakk ettersom de fundamentale forholdene i økonomien er for gode. Sterke tall for amerikansk lønnsvekst fikk derimot skylden fordi det signaliserer at renten er på vei opp igjen – som gjør det mindre attraktivt å være i aksjemarkedet.

Aksjestrateg Ingvild Borgen Gjerde i Nordea Wealth Management mener nedgangen har vært drevet av to ting: psykologi og tekniske faktorer.

– Disse skaper en selvforsterkende negativ spiral som gjør at nedturen blir større og mer langvarig enn hva vi så for oss var mulig gitt de svært støttende fundamentale forholdene som råder nå, skriver strategen i en markedsoppdatering mandag morgen.

Fredag stengte de tre nøkkelindeksene på Wall Street opp over én prosent. I Asia går det oppover på børsene mandag. Hong Kong-børsen er opp 0,43 prosent og Shanghai-børsen er opp 0,60 prosent. Tokyo-børsen er stengt.

– Dette skaper et salgspress

– Nedturen i aksjemarkedet startet riktignok som en reaksjon på stigende renter og frykt for overoppheting og en raskere inflasjonsoppgang i USA, men forrige uke tok psykologien og de tekniske faktorene overhånd, skriver Borgen Gjerde.

Hun peker på at det som en konsekvens av de ekstremt lave svingningene i amerikanske aksjer de siste årene har vokst frem en hel industri av produkter og fond som har gjort det mulig for investorer å vidde på fortsatt lav volatilitet – altså lite svingninger. Mot slutten av fjoråret lå VIX-indeksen, den såkalte fryktindeksen som måler svingninger i markedet, på et historisk lavpunkt. Nå ligger den betydelig høyere, og har ifølge Borgen Gjerde vært en bidragsyter til børsfallet.

– Ettersom svingningene i markedet tiltok mot slutten av januar har disse produktene falt i verdi, noen har rett ut kollapset, og mange investorer har måttet selge aksjer for å dekke tap på disse produktene. Fond med et gitt mål på hvor store svingninger de tåler har også måttet selge aksjer som følge av at volatiliteten har økt de siste to ukene. Dette skaper et salgspress som driver markedet ned, skriver hun.

Strategen mener at usikkerheten knyttet til omfanget av volatilitetsindustrien gjør at det blir vanskelig å si når markedet skal snu, men understreker at hun er overbevist om at det skal snu.

Trygg havn ble utrygg

Nordea-strategen ser også et annet veldig tydelig tegn på at børsfallet er drevet av noe annet enn fundamentale forhold. Miniputtbørser i fremvoksende markeder har klart seg ganske bra gjennom nedturen. Det tyder på at vi i hvert fall ikke er på vei mot en økonomisk nedtur.

– I perioder med markedsuro er børsene i USA normalt en relativt trygg havn, som faller mindre enn børsene i resten av verden. I denne nedturen er det imidlertid i USA vi har sett de største fallene, mens mer sykliske børser, som de i Latin-Amerika og Øst- og Sør-Europa, har falt betydelig mindre, skriver Borgen Gjerde, som mener dette igjen skyldes nettopp de tekniske faktorene som er knyttet til volatilitetsindustrien i USA.(Vilkår)

Kunst er kunst og penger er penger
Investor og kunstsamler Nicolai Tangen
01:07
Publisert: