Investor og tidligere Høegh-direktør Øyvin Brøymer og familien tjente gjennom sitt selskap Intertrade Shipping intet mindre enn 845 millioner kroner i 2019, viser det ferske regnskapet for fjoråret.

Alene utgjorde verdiøkningen på deres markedsbaserte aksjer 783 millioner kroner.

– Det har selvfølgelig vært et veldig bra år, sier Brøymer.

– Er det ny rekord?

– Ja, det er det helt åpenbart.

– Hva skyldes det gode resultatet?

– Jeg har gjort det samme som tidligere år. De tingene jeg har aksjer i har utviklet seg bra.

Tjener på helseteknologi

Brøymer, tidligere direktør i Hafslund Nycomed og rederiet Leif Høegh, sluttet i sistnevnte i år 2000. Siden har han jobbet fulltid med egne investeringer. De største investeringene var i fjor, som i tidligere år, i medisinutstyrsprodusenten Medistim, Arendals Fossekompani, Torghatten, Kongsberggruppen og Bonheur, opplyses det i regnskapet.

Særlig Bonheur hadde et meget godt år på børs i fjor, hvor oppgangen var på 118 prosent, der mye trolig kan tilskrives selskapets dreining mot havvind og fornybar energi. I løpet av 2020 har Brøymer kjøpt seg kraftig opp i selskapet og er nå femte største aksjonær i Bonheur.

Medistim, som produserer kvalitetssikringsutstyr for sykehus basert på ultralydteknologi, gjorde det enda bedre. Aksjen steg 176 prosent og var viktig for fjorårets resultat.

– Det har betydd mye, sier Øyvin Brøymer, som også er styreleder i Medistim.

I løpet av 2020 har han imidlertid solgt seg kraftig ned. Han har til sammen solgt rundt to millioner aksjer i selskapet for 338 millioner kroner, men er fremdeles største aksjonær.

Satser på nytt selskap

Blant investorens nyeste investeringer er Vistin Pharma, en produsent av metformin, som brukes i behandling av diabetes type 2- pasienter. Han tok over som største aksjonær etter Øystein Stray Spetalen i mai og har samtidig gått inn som styreleder.

– Det er et produkt som er livsviktig for mange mennesker. Det er et veldig interessant selskap, med spennende vekstplaner, sier Brøymer.

Siden Brøymer først begynte å dukke opp på listen over de største aksjonærene i Vistin Pharma i slutten av mars, har aksjekursen steget 81 prosent.

DN Investors aksjonæroversikt viser at Brøymer-familien utenom sine hovedinvesteringer har en rekke andre mindre eierposter i børsnoterte aksjer. Gjennom Intertrade Shipping eier de også flere heleide datterselskap som driver med eiendom, blant annet Kjeller Teknologipark.

«Satt flere år tilbake»

Ved inngangen til 2020 hadde Brøymer og familiens Intertrade Shipping like over to milliarder kroner plassert i markedsbaserte aksjer, opp fra 1,2 milliarder året før.

Seks millioner kroner var plassert i banken.

Mens 2019 for mange var et svært gledelig år, der hovedindeksen på Oslo Børs steg med 16,5 prosent, har 2020 med koronakrise og børskrakk neppe vært like godt.

«Etter årsskiftet har en pandemi forårsaket av covid-19 viruset medført at verdien på verdens børser er satt flere år tilbake. Dette vil medføre en svekkelse av selskapets investeringer under pandemien uten at det ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen er mulighet til å ha full oversikt over konsekvensene», heter det i årsregnskapet.

På telefon virker derimot investoren ikke så bekymret over koronakonsekvensene.

– Hvordan synes du 2020 har gått så langt?

– Det har gått greit. Markedet har gått opp og ned, nå virker det som det har kommet tilbake igjen for det meste. Så får vi se hvor lenge det varer, sier Brøymer.

Brøymer-familiens to største investeringer på børs, Medistim og Bonheur, har klart seg godt gjennom krisen sammenlignet med mange andre. Bonheur-aksjen er nå priset betydelig høyere enn hva den var like før krakket inntraff og Medistim-aksjen ligger omtrent på samme nivåer.

Til sammen er disse to investeringene i dag verdt rundt 760 millioner kroner dersom man legger denne ukens aksjekurser til grunn.

Ved inngangen til 2020 beløp egenkapitalen i Intertrade Shipping seg til rundt 1,5 milliarder kroner, mens gjelden var på 759 millioner kroner.

Investoren tok i fjor rundt 20 millioner kroner i utbytte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Her er favorittaksjene til Ludvig (17) og Oscar (18)
Startet med aksjehandel da de var 16.
01:30
Publisert: