– Hydros egen håndtering har gjort dette til en helt uvanlig sak

Den brasilianske miljørettsadvokaten Caroline Dihl Prolo tror det vanskeligste nå kan være over for Hydro, men spår at det fortsatt vil ta tid å få nødvendige tillatelser.

Miljørettsadvokat Caroline Dihl Prolo i São Paulo gir ofte råd til utenlandske selskaper som skal investere i Brasil. – Det er ikke lett å forklare de brasilianske miljøreglene. Regelverket er veldig stort og strengt. Samtidig er det stor avstand mellom reglene og hva vi ser blir slått ned på, ofte fordi byråkratiet er langsomt og ineffektivt, sier hun.
Miljørettsadvokat Caroline Dihl Prolo i São Paulo gir ofte råd til utenlandske selskaper som skal investere i Brasil. – Det er ikke lett å forklare de brasilianske miljøreglene. Regelverket er veldig stort og strengt. Samtidig er det stor avstand mellom reglene og hva vi ser blir slått ned på, ofte fordi byråkratiet er langsomt og ineffektivt, sier hun.Foto: Victor Moriyama
Publisert 7. September 2018, kl. 18.50Oppdatert 7. September 2018, kl. 18.50