Et halvt år etter at Hydro ble tvunget til å halvere produksjonen på det store aluminaraffineriet Alunorte i Brasil, kunne selskapet torsdag melde om fremskritt på veien tilbake til full produksjon.

Intense forhandlinger gjennom flere måneder har resultert i en signert avtale med brasilianske myndigheter, riktignok uten tidfesting av når selskapet kan gå tilbake til produksjonen selskapet hadde før oversvømmelsene på Alunorte i februar i år.

– Det aller vanskeligste i denne prosessen var nok å komme frem til denne avtalen, fordi saken er så sensitiv. I så høyprofilerte saker som dette er vanligvis statsadvokaten veldig hard i forhandlingene.

Det sier Caroline Dihl Prolo, advokat og leder for miljørettsavdelingen i det brasilianske advokatfirmaet Stocche Forbes i São Paulo.

«Har gått hardt ut»

Hun er ikke blant rekken av advokater som har hjulpet Hydro i forsøkene på å oppheve påbudene om halv produksjon ved Hydros enorme produksjonsanlegg i Brasil, men har fulgt utviklingen i Hydro-saken i brasiliansk presse.

– Hydro-saken er definitivt ikke en vanlig sak, fordi selskapet har gått så hardt ut og benektet forurensning. Vanligvis holder selskapene en lav profil eller lar helt være å kommentere saken. Hydros egen håndtering har gjort dette til en helt uvanlig sak.

Prolo gir jevnlig advokatråd til utenlandske selskaper som etablerer seg i Brasil, og sier at det brasilianske byråkratiet kan bli overveldende hvis en ulykke inntreffer:

– Du må håndtere virksomheten samtidig som du skal svare på alle formelle undersøkelser, søksmål og henvendelser. Det kan være veldig overveldende, men det er slik systemet vårt er. Alle organene som har en interesse i saken, involverer seg, sier hun.

Hun sier Brasil har strenge miljøregler som krever stor innsats fra selskapene.

– Før hadde man en slags misforstått idé om at visse miljøkrav ikke var absolutt nødvendige fordi de ikke ble håndhevet. Hvis utenlandske selskaper får slike råd, havner de fort i problemer. I dag håndheves reglene mye mer effektivt. Det som er positivt, er at det absolutt er mulig å oppfylle alle reglene, det er bare et spørsmål om planlegging.

– Har Hydro misforstått noe?

– Det er vanskelig å si. Det er selvfølgelig vanskelig å forholde seg til omfattende regelverk og mange ulike myndigheter. Men man forventer vel at de har hatt gode advokater og rådgivere, så de bør ha fått den informasjonen de skal ha.

«Tillatelse kan ta to år»

Basert på den såkalte TAC-avtalen som ble offentliggjort av brasilianske myndigheter torsdag, mener Prolo at Hydro kan få gjennomslag i brasilianske domstoler for å oppheve domstolskjennelsen fra mars i år som forbyr Hydro å kjøre Alunorte-anlegget for halv maskin.

Men det tar neppe selskapet helt i mål, tror Prolo:

– Selskapet må uansett sørge for å overholde alle miljøreguleringer. Hvis miljømyndighetene mener at noe mangler, har de full myndighet til å nekte selskapet å gjenoppta full produksjon, sier hun.

I tillegg peker hun på at det kan ta lang tid å få de nødvendige tillatelsene for det nyeste av Alunortes to rødslamdeponier, det såkalte DRS2. Det er i disse deponiene avfallet fra aluminaproduksjonen lagres på langsiktig basis, og det er fra disse deponiene mange brasilianere først fryktet utslipp i februar.

Det nyeste deponiet har i tillegg vært omstridt på grunn av anklager om at Hydro har tatt i bruk deponiet, og dermed gått lenger enn miljølisensen som tillot installasjon, men ikke drift av anlegget. Hydro har konsekvent avvist at selskapet har gått lenger enn lisensen som er gitt.

– I avtaleforslaget som brasilianske myndigheter offentliggjorde i august, så myndighetene ut til å kreve ny søknadsbehandling for tre lisensstadier: Foreløpig lisens, installasjonslisens og driftslisens. En slik prosess tar vanligvis minst to år. Det kan ta kortere tid hvis selskapet kan bruke tidligere tillatelser i søknaden, sier Prolo.

I den endelige avtaleteksten var dette avsnittet tatt ut, samtidig som det ble vist til separate «judiriske diskusjoner» om nødvendigheten av ny lisens for rødslamdeponiet DRS2.

– Det at den nye avtaleteksten ikke referer til en fullstendig ny søknadsprosess, betyr ikke at miljømyndighetene i Semas ikke vil kreve det, sier Prolo.

Ønsker ikke å anslå tid

DN har stilt gjentatte spørsmål til Hydro om hvor lenge aluminaraffineriet Alunorte kan produsere uten å ta i bruk det nye deponiet. Det har selskapet ikke villet svare på.

– Det kommer for så vidt an på når Alunorte går tilbake til normal produksjon, men vi kommer ikke til å gå ut med noen tidslinje. Det jeg kan si er at DRS1 er et område som er planlagt stengt, så vi har åpenbart et ønske om å bruke begge to, sier finansdirektør Eivind Kallevik i Hydro.

Han håper Hydro kan gå direkte til en operasjonell lisens, men kan ikke anslå hvor lang tid søknadsprosessen vil ta.

– Vi opplever ikke at det er noe krav til en helt ny lisensieringsprosess. Semas er enige i at vi har hatt en normal lisensieringsprosess, men det er visse steg man skal gjennom fra en installasjonslisens til operasjonslisens. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Valg i Sverige: – Kan bli det mest dramatiske på hundre år
Søndag er det riksdagsvalg i Sverige. DNs Kjetil Wiedswang gir deg en rask oppdatering.
01:04
Publisert: