Selv om justert driftsresultat steg med ti prosent og Orkla kunne rapporterer om sterk utvikling i de tilknyttede selskapene, var det lite annet nytt å få fra konsernsjef Peter A. Ruzicka på tirsdagens resultatpresentasjon. 

Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Care kunne alle vise til vekst. Det var kun innenfor forretningsområdet Orkla Food Ingredients at selskapet ikke rapporterte organisk vekst i kvartalet. Ruzicka tok imidlertid et lite forbehold grunnet at påsken 2017 kom i april og derfor ga flere salgsdager i mars.

– Dette vil påvirke omsetningen i neste kvartal, men vi kan ikke tallfeste det, sa Ruzicka, som har sittet som Orkla-sjef siden 2014 da han erstattet Åge Korsvold.

Ikke langsiktig i Sapa

For flere av de fremmøtte aksjeanalytikerne på presentasjonen var det mest spenning knyttet til hva Orkla-sjefen ville si om fremtiden til aluminiumsforedleren Sapa, selskapet Orkla eier 50/50 med Hydro. 

Siden sist september har Orkla, på lik linje med Hydro, kunnet kreve at selskapet børsnoteres. Mandag publiserte DN en artikkel der det fremgår at børsnotering av Sapa er blant alternativene Orkla vurderer, men for konsernsjefen var det viktig å understreke at Orkla ikke har noe hastverk.

– Vi har sagt klart og tydelig at Sapa er ikke en langsiktig eierposisjon for Orkla. Over tid skal vi ut av Sapa. Det er ikke en del av vår kjernevirksomhet. Samtidig har vi sagt at vi har ikke dårlig tid, sa konsernsjefen da spørsmålet fra en aksjeanalytiker fra Credit Suisse ble lest opp for salen. 

Analytikeren ville, til humring fra salen, vite om Orkla fortsatt var eier av Sapa ved utgangen av 2017.

Da DN tok opp problemstillingen for konsernsjefen etter presentasjonen, gjentok Ruzicka budskapet.

– Vi har, som det ble påpekt i spørsmålsrunden, en meget solid balanse. Vi har tid til å gjøre det vi mener er riktig når det gjelder en exit av Sapa.  

Da Orkla og Hydro gikk sammen om å eie Sapa, et selskap som leverer aluminiumsløsninger og har rundt 22.000 ansatte på global basis, forpliktet de seg til felles eierskap i tre år. Den perioden utløp for åtte måneder siden. Hvor stor andel hver av eierne kan kreve å beholde ved en børsnotering er regulert i aksjonæravtalen mellom de to selskapene. 

Stadig bedre

På de nesten fire årene som har gått har Sapas resultater blitt betydelig bedre, noe som også avtegner seg i Orklas siste regnskaper. I første kvartal kunne Orkla rapportere om en andel av nettogevinsten i Sapa på 312 millioner kroner etter skatt, mot 209 millioner kroner i samme kvartal i 2016. 

Opprinnelig siktet Hydro og Orkla på at Sapa skulle klare å realisere synergieffekter på én milliard kroner i løpet av de tre årene de var lenket til hverandre. Dette klarte Sapa ett år før fristen gikk ut.

 – Sapa har utviklet seg veldig bra, takket være en særdeles dyktig ledelse som har implementert den strategien man ble enige om, på en veldig god måte, sier Ruzicka om utviklingen i selskapet. 

Han legger ikke skjul på at timingen er viktig når Orkla skal ut av Sapa. I kjølvannet av at Hydro leverte sine kvartalstall for knappe to uker siden, tok flere aksjeanalytikere frem kalkulatoren for å summere verdien av Sapa på nytt.

– Sapa har overlevert på målene, selskapet går bra og analytikerne er i ferd med å revaluere Sapa. Det gir vel en god forhandlingsposisjon i forhold til partneren?

– Det er realiteter. Vi har en avtale med Norsk Hydro, en aksjonæravtale hvor vi hadde en standstill på tre år. Den perioden er over. Etter tre år kan begge parter kreve en børsnotering. Begge parter kan også kreve, eller ikke kreve, men bli enige om noe annet. Vi kan bli enige om å sitte videre også, for eksempel. Men det er nok mer nærliggende til Hydros kjernevirksomhet enn til vår, dette her, avslutter Orkla-sjefen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.