Meglerhuset SEB har gjort en omfattende gjennomgang av seismikkbransjen og erklærer med bakgrunn i det at innhentingen i markedet har startet.

SEB anslår at seismikkmarkedet vil vokse med fire prosent i 2017, tolv prosent i 2018 og 15 prosent i 2019. Det kommer etter et fall på 32 prosent i 2016.

«Solide rateøkninger»

SEB tror vekst i ordrebøkene og høyere kapasitetsutnyttelse i 2017 vil gi et fundament for «solide rateøkninger» i 2018 og 2019.

«For første gang på 14 år er det ingen nybygg i ordrebøkene, ei heller er det annonsert noen oppgraderinger i eksisterende skip. Sammen med vår forventning om en økning i oljeselskapenes letekostnader burde ethvert oppsving i etterspørselen ha en umiddelbar innvirkning på kapasitetsutnyttelsen», skriver SEB.

Meglerhuset ser en økning i seismikkstreamere på fire prosent i 2017, mot et uendret antall i 2016. Videre estimerer meglerhuset en økning i tilbudet på to prosent i 2018 og fire prosent i 2019, men understreker at disse anslagene avhenger av at skip lagt i kaldt opplag reaktiveres.

Denne aksjen foretrekker SEB

Antallet skip i kaldt opplag som potensielt kan reaktiveres har falt. SEB skriver at ratene må opp minst 15–20 prosent før de første skipene i kaldt opplag reaktiveres.

Andelen av flåten som jobber med multiklientprosjekter vil trolig falle i 2018 og 2019 ettersom kontraktmarkedet tar seg opp. Andelen som jobber med multiklient i 2017 er 55 prosent, skriver SEB.

SEB trekker frem PGS (Petroleum Geo-Services) som den foretrukne aksjen i den ventede markedsoppgangen. Spectrum skiller seg også ut med den beste inntjeningsmultippelen for 2017 og høy visibilitet. TGS nærmer seg attraktive verdsettingsnivåer, skriver SEB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Ny transportplan med 131 milliarder kroner i bompenger - totalramme på 1.064 milliarder over tolv år
Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene. Men bompengeandelen går ned. Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til
25:20
Publisert: