Rett etter stengetid på Oslo Børs tirsdag meldte seismikkselskapet PGS at det ville hente 150 millioner amerikanske dollar i en rettet emisjon, altså en kapitalinnhenting som er rettet mot et utvalg større investorer. Summen tilsvarer 1,54 milliarder norske kroner.

I en børsmelding ble det opplyst at provenyet vil gi mulighet til å redusere belåningen, håndtere gjeldsbetalinger i 2023 samt utvide refinansieringsvinduet til mars 2024. En styrket balanse kombinert med et sterkere marked vil redusere refinansieringsrisikoen og den ventede kostnaden ved en refinansiering, skrev selskapet.

Sent tirsdag kveld ble det klart at kapitalinnhentingen er gjennomført, gjennom utstedelse av totalt 229,25 millioner nye aksjer, til en tegningskurs på 6,7 kroner per aksje. PGS-aksjen avsluttet tirsdagen til sluttkurs 7,28 kroner.

Ifølge selskapet var det stor interesse fra både nye og eksisterende norske og internasjonale investorer. Emisjonen ble betydelig overtegnet, ble det opplyst.

Da selskapet først meldte om at det ville hente frisk kapital, skrev PGS at emisjonen hadde fått «sterk støtte» fra eksisterende aksjonærer. Coltrane Asset Management, DNB Asset Management, investor Magnus Halvorsens MH Capital og Ulrichsen-familiens Vicama sa seg villige til å tegne aksjer for totalt 65 millioner amerikanske dollar, tilsvarende 670 millioner norske kroner.

«Betydelig økning»

I børsmeldingen skriver PGS også at selskapet ligger langt fremme i kampen om å vinne en datainnhentingskontrakt i Brasil, med planlagt oppstart i andre kvartal 2023.

«PGS har ikke mottatt en formell kontraktstildeling, og inntil dette kan selskapet ikke være sikker på at en tildeling vil finne sted, men etter selskapets syn er det nå på vei mot en sannsynlig tildeling til PGS. Hvis den tildeles, vil denne kontrakten øke selskapets ordrereserve og booking betydelig», skriver PGS.

PGS la frem tall for tredje kvartal forrige uke, som viste en omsetning på litt over to milliarder norske kroner og et driftsresultat på 350 millioner norske kroner.

Selskapet hadde en rentebærende gjeld på litt over åtte milliarder norske kroner ved utgangen av kvartalet og en kontantbeholdning på 1,85 milliarder norske kroner.

I meldingen tirsdag kveld skrev PGS at det også, avhengig av blant annet at kursen på Oslo Børs holder seg over tegningskursen i den rettede emisjonen, skal gjennomføre en reparasjonsemisjon for å veie opp for utvanningseffekter for aksjonærene som ikke deltok i den rettede emisjonen.

Reparasjonsemisjonen skal være på opptil 45,8 millioner nye aksjer, med et forespeilet proveny på rundt 307 millioner kroner.

Høy gjeld

Selskapet hentet også 800 millioner kroner i en emisjon i mai i år. PGS har slitt med høy gjeld i et stadig mer presset seismikkmarked helt siden oljekrisen, som strupte oljeselskapenes investeringer. Det er rundt to år siden selskapet etter flere omganger med mislykkede forhandlinger kom til enighet med flere långiverne om to års utsettelse på gjeldsforfall.

I august 2020 la konkurrenten TGS nesten fem og en halv milliard kroner på bordet for PGS' seismikkbibliotek, men PGS avslo tilbudet, og betegnet det som «opportunistisk».

TGS' virksomhet baserer seg utelukkende på multiklient-data, altså innhenting av seismikkdata som de deretter selger videre til oljeselskaper. Mens PGS både leverer multiklient-data, og leier ut utstyr som benyttes til anskaffelse av seismikkdata.

Å sitte lastet med PGS-aksjer er ikke for sarte sjeler. Aksjen har svingt kraftig de siste årene, men etter en brutal nedtur i januar har aksjen flere hundre prosent. Markedsverdien av egenkapitalen er nå på fem milliarder kroner. Tirsdag steg aksjen 8,5 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.