Etter en lang periode med jobbing og flere omganger med mislykkede forhandlinger om selskapets høye gjeld og låneavdrag, har PGS inngått bindende avtaler med et flertall av selskapets långivere. Det selskapet har sikret seg er utsettelse på gjeldsforfall på cirka to år, og utsettelser på låneavdrag på cirka to år.

Selskapet, som lever av å drive båter som henter inn data som hjelper oljeselskapene med å finne olje, har slitt etter at oljepris og krise har strupt oljeselskapenes investeringer.

– Vi har nå fått samtykke fra majoriteten av långiverne i den rullerende lånefasiliteten og terminlånet, og vi har støtte fra hele eksportkredittfinansieringen i Japan, sier sjef for investorrelasjoner og kommunikasjon Bård Stenberg i PGS til DN.

– Hvor viktig er dette for PGS?

– Gitt det markedet vi har fått som følge av covid-19 og turbulensen i oljemarkedet, sørger dette for at vi får tilstrekkelig likviditet til å håndtere et utfordrende seismikkmarked, sier Stenberg.

Selskapet opplyser at det har nådd enighet med långivere som representerer 79,6 prosent av selskapets rullerende lånefasilitet på 350 millioner dollar og terminlånet på 522 millioner dollar. Videre fremgår det at selskapet har kommet til enighet med representanter for 100 prosent av långiverne i en eksport-kredittfasilitet på 300 millioner dollar.

Kan ende i retten

Selskapet trenger imidlertid 100 prosent tilsagn fra alle långiverne for å få til en «frivillig løsning». Hvis ikke det oppnås, ender saken opp i det engelske rettssystemet, gjennom en såkalt «English law scheme of arrangement», der selskapet kan tvinge gjennom avtalen dersom PGS har støtte fra mer enn 75 prosent av långiverne.

Det har selskapet altså fått.

I forhandlinger med långiverne om terminlånet har selskapet jobbet mot en arbeidsgruppe som representerer 78,9 prosent av långiverne. PGS går nå ut offentlig og tilbyr de resterende långiverne samme betingelser som er forhandlet frem og godtatt av arbeidsgruppen.

I den rullerende lånefasiliteten har selskapet støtte fra 100 prosent av bankene med lån som forfaller i 2023, men kun 50,4 prosent av bankene med lån som forfaller i 2020.

– Nå har vi tilstrekkelig støtte for å implementere avtalen som blir skissert, utfallet blir det samme om det gjøres frivillig eller med tvang, sier Stenberg.

Venter løsning i 2021

Dersom PGS får 100 prosent støtte vil transaksjonen være ferdig gjennomført i fjerde kvartal. Dersom den må gjennom rettssystemet venter selskapet ferdigstillelse i 2021, går det frem av meldingen.

Avtalen kommer etter at det sent i september ble klart at selskapet hadde sikret overordnet enighet med långiverne.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.