Protector forsikring har tapt store summer i årets første kvartal som følge av markedsturbulensen koronaviruset har medført.

Dette gjør at de venter et negativt resultat på 385 millioner kroner.

Børsfall ga tap

Det er særlig forsikringsselskapets investeringsresultat, altså avkastningen på premieinntektene og pengene de plasserer i markedet, som bidrar til underskuddet. Totalt var investeringsunderskuddet på 452 millioner kroner i årets tre første måneder. Av dette bidro aksjeporteføljens nedtur på 28,8 prosent med 331 millioner kroner i minus, mens rentepapirene det var investert i hadde et negativt resultat på 121 millioner kroner, en nedgang på 1,1 prosent.

«Blant våre plasseringer, både hva gjelder aksjer og obligasjoner, har vi svært liten eksponering mot bransjer og selskaper som rammes direkte av koronaviruset og oljepriskollapsen (f.eks. reiseliv-, olje- og oljeserviceselskaper)", skriver selskapet.

Kjøpte seg opp i høyrente

Protector opplyser at investeringsresultatet siden begynnelsen av april er bedret med 180 millioner kroner.

Protector skriver at om lag 16 prosent av deres totale finansielle investeringer var plassert i høyrentemarkedet ved nyttår, noe som trolig utgjør en stor del av tapet på 121 millioner kroner på rentepapirer.

Høyrentemarkedene verden over har gått på en usedvanlig kraftig smell, og det norske høyrentemarkedet har til tider falt mer enn Oslo Børs.

Protector skriver videre at de ved utgangen av mars hadde økt denne andelen til 28 prosent, hvorav det vesentligste av økningen skjedde i tidsrommet 16.–20. mars.

Det var i denne perioden høyrentemarkedet traff bunne, og siden har en rekke selskapsobligasjoner steget kraftig.

Protector forsikring legger frem resultatet fra første kvartal 30. april.

Forsikringsvirksomheten går bedre

Samtidig som forsikringsselskapet rapporterer om store underskudd på investeringene, går det bedre med selve forsikringsvirksomheten. Den såkalte combined ratio, som er andelen av inntektene som går med til henholdsvis kostnader og erstatningsutbetalinger, falt fra 105,9 prosent i første kvartal 2019 til 98,3 prosent i årets første kvartal. Det betyr at selskapet etter å ha betalt ut både erstatninger og dekket kostnader, sitter igjen med et lite overskudd. Protector skriver i meldingen også at bedringene er større, ettersom fjorårets combined var inklusive en såkalt reservegevinst på 6,9 prosent.

Volumet av premier vokste med fire prosent i første kvartal på årsbasis, «støttet av fortsatt nødvendige prisøkninger». Prisøkninger på 13,5 prosent i Norden har imidlertid medført høyere avgang enn normalt, opplyser selskapet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.