Aksjonærene slipper RenoNorden-aksjen som var den glødende. Aksjen raser fra åpning å Oslo Børs torsdag, og etter et par timers handel er kursen ned rundt 26 prosent. 

Renonorden kursras. Kursras etter resultatvarsel.
Renonorden kursras. Kursras etter resultatvarsel. (Foto: DN Investor)

Bakgrunnen er at  RenoNorden sendte ut et resultatvarsel onsdag kveld. Renovasjonsselskapet risikerer å bryte betingelsene som er gitt for lån de har tatt opp, dersom de ikke klarer å forhandle frem en løsning innen utgangen av juni.  

RenoNorden meldte også at de venter at den justerte marginen, målt ved ebitda, i andre og tredje kvartal i år vil være mer enn fire prosentpoeng lavere enn i samme periode året før.

- Det er utfordrende, men forhandlingene går fremover. Vi håper og tror at vi får på plass en løsning, sier konsernsjef Harald Rafdal.

 Til Dagens Næringsliv opplyser Rafdal at selskapet har et banklån på 769 millioner kroner (per første kvartal), et lån som er likt fordelt mellom DNB og Danske Bank.

Forhandler med banker og kunder

I børsmeldingen forteller RenoNorden at selskapet «i et forsøk på å finne en løsning til sin utfordrende finansielle situasjon har startet diskusjoner med sine långivere, og selskapet vil også invitere enkelte norske kunder til diskusjoner».

Selskapet vil ikke opplyse om hvilke kunder de diskuterer med. I vår startet imidlertid RenoNorden opp nye store kontrakter i Hedmark, og har overtatt renovasjonen i Asker og Bærum.

- Hvilke betingelser står dere i fare for å bryte, og hva skjer dersom dere ikke får bankene med på å lette på kravene?

- Dette har vi en dialog med bankene om, så dette er forhold som ikke er avklart, sier Rafdal.

- Hvilken løsning ønsker dere dere?

- Vi ønsker en langsiktig løsning, sier Rafdal.

Penger opp i røyk

Torsdag formiddag har selskapet en markedsverdi på 62,8 millioner kroner. I en emisjon ved årsskiftet hentet selskapet 350 millioner kroner, men verdiene har altså forvitret for hver måned. Hittil i år har aksjen falt 87 prosent. 

Store tap på kontrakter 

I august i fjor ble kjent at har RenoNorden inngått flere kontrakter som har vist seg å være svært lite gunstige for selskapet. 

Da flere av disse kontraktene ble iverksatt på nyåret viste det seg at selskapet taper store penger på dem, og det  første kraftige kursfallet i år kom etter at selskapet i midten av mars måtte sende resultatvarsel til Oslo Børs. Selskapet hadde da avdekket at det samlede tapet på seks kontrakter var på 159 millioner kroner. 

- Da vi vant kontraktene hadde vi ikke kjøpt inn biler og ansatt personer. Først da vi på nyåret fysisk startet med oppdragene så vi at det ble enda dyrere enn det som er normalt ved oppstartskostnader, forklarte konsernsjef Harald Rafdal i RenoNorden i mars til Dagens Næringsliv. 

I mai kom det nok et resultvarsel. Nå ble meldt at selskapet måtte ta avsetninger på ytterligere rundt 240 millioner kroner før skatt relatert til tapskontrakter i første kvartal 2017. Hoveddelen av de ekstra kostnadene relaterer seg til ytterligere bemanning og investeringer i lastebiler, ble det opplyst. 

- Hva gjør dere innad i selskapet for å begrense tapene, og unngå å inngå lignende, dyre kontrakter igjen?

- Siden den nye ledelsen avdekket de feilkalkulerte kontraktene sommeren 2016, har det blitt innført nye rutiner og fullmakter ifm anbudsregning. Det er også hentet inn ny kompetanse. Utover det har vi fokus på kontinuerlige forbedringer for å drifte så effektivt som mulig, sier Rafdal.

Klarte ikke sikre langsiktig finansiering

RenoNorden opplyste også i mai at selskapet trolig ville være i brudd med lånebetingelsene knyttet til netto rentebærende gjeld i forhold til driftsresultatet (satt til NIBD/EBITDA på fem ganger) innen utgangen av andre kvartal 2017. De hyret inn Carnegie for å bistå med å sikre selskapet en tilfredsstillende langsiktig finansiering, ble det opplyst. Det har de altså ikke kommet i havn med. 

Børsen følger nøye med 

Oslo Børs har satt kursutviklingen under særlig observasjon. Aksjen overvåkes inntil situasjonen er avklart, meldte torsdag morgen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.