Spetalen har tjent nesten 300 mill. på å være hjørnesteinsinvestor i børsnoteringer: – Han er kjent for å gå fort inn og fort ut

Investor Øystein Stray Spetalen har satset tungt som hjørnesteinsinvestor for små vekstselskaper. Det har han stort sett truffet blink på.

Publisert: Oppdatert:

Investor Øystein Stray Spetalen er en av de mest aktive hjørnesteinsinvestorene i nye børsnoteringer på Oslo Børs og Euronext Growth.
Investor Øystein Stray Spetalen er en av de mest aktive hjørnesteinsinvestorene i nye børsnoteringer på Oslo Børs og Euronext Growth. (Foto: Audun Braastad)