Aluminiumskjempen Sapa er på vei ut av skyggene til sine langt mer kjente eiere, Orkla og Hydro. Etter det DN forstår, ligger det nå an til børsnotering av selskapet med over 22.000 ansatte.

Etter sammenslåingen av Orklas og Hydros selskaper som drev med pressede aluminiums-produkter i 2013, var partene enige om et treårig tvangsekteskap der hver eide 50 prosent.