I juli bekreftet Orkla at selskapet hadde blitt enige med Norsk Hydro om å selge sin halvdel av aluminiumsforedleren Sapa til den andre eieren. I dag ble salget gjennomført og Orkla har mottat 11,86 milliarder kroner, opplyser Orkla i en børsmelding. Prisen representerer en verdsettelse av Sapa på 27 milliarder kroner på gjeldfri basis. Endelig kjøpesum vil fastsettes på basis av Sapas balanse per 30. september, opplyser selskapet.

Som DN skrev i vår vurderte Orkla flere løsninger for Sapa før man ble enige med Hydro om et salg. Børsnotering var også en mulighet.

20 milliarder

Orkla har vært eier i Sapa siden 2005 og selskapet har blitt stykket opp under eierskapet. Ved etableringen av Sapa joint venture i 2013 ble Gränges Stockholmsbørsen med en samlet salgsverdi på cirka fem milliarder kroner. Sammen med kontantoppgjør ved etableringen av Sapa og utbytte, har Orkla realisert en samlet verdi på vel 20 milliarder kroner fra sitt opprinnelige engasjement i Sapa.

Orkla vil i tredje kvartal bokføre et akkumulert resultatbidrag under ikke videreført virksomhet på cirka fem milliarder kroner.

Orkla har også innkalt til en ekstraordinær generalforsamling 25. oktober for å behandle styrets forslag om utbetaling av fem kroner per aksje i tilleggsutbytte. OM genralforsmalingen gir sin tilslutning vil pengene bli utbetalt 3. november.(Vilkår)