S.D. Standard ETC, investeringsselskapet der investor Øystein Stray Spetalen er største eier, kjøper 25 prosent av aksjene i riggselskapet Dolphin Drilling for ti millioner dollar, tilsvarende 95 millioner kroner, gjennom en utstedelse av egenkapital.

Standard har også opsjoner på ytterligere fem millioner dollar, som kan gi selskapet totalt 32,5 prosent av selskapet, heter det i en børsmelding.

Dolphin Drilling, tidligere kjent under navnet Fred. Olsen Energy, eier tre rigger bygget for røffe farvann, og har sikret seg rettighetene til ytterligere to som er under bygging. Selskapet har i dag rundt 350 ansatte.

I meldingen fra Standard ETC sier Martin Nes, styreleder og Spetalens høyre hånd, at dagens marked gir muligheter for gjeldfrie riggselskaper med eiendeler klare for boring. Han sier også at det skal satse på selskapets eksisterende flåte, samt muligheter for å drifte rigger for andre eiere.

Nes og Spetalen går samtidig inn i styret i Dolphin Drilling. Nes, som i en årrekke har jobbet i Spetalens selskaper, foreslås som styreleder. Standard-ledelsen ønsket ikke å gi noen ytterligere kommentarer fredag.

Standard-aksjen steg over 15 prosent på det meste etter nyheten.

Seadrill-beiler

Dolphin Drilling var et av selskapene som kom med bud på enkelte av riggene til Seadrill mens konkurrenten var inne i en omfattende gjeldsrestrukturering mesteparten av fjoråret.

Før Spetalen og Standard kom på banen, eide hedgefondet Strategic Value Partners over 90 prosent av Dolphin. SVP hadde samtidig en mindre posisjon i bankgjelden til Seadrill, og var den kreditoren som mest av alle utfordret selskapets redningsplan. Til slutt bøyde SVP av, mot at Seadrill betalte saksomkostningene til hedgefondet.

SVPs eierskap i Dolphin stammer fra konkursen i Fred. Olsen Energy i 2019. Også her ble det konflikt: Blant annet motsatte SVP seg salget av et boreskip som kunne gitt 340 millioner dollar til kreditorene. Budgiveren trakk seg, og skipet ble først solgt i fjor, for 65 millioner.

Andre rigginvesteringer

Interessant nok ble det skipet solgt til Deep Value Driller – et riggselskap som fikk startkapital i en emisjon til å kjøpe akkurat det skipet, og der en av de største deltagerne var Spetalen. Finansavisen har tidligere skrevet at Spetalen kjøpte aksjer for 17 millioner kroner, men dumpet alt noen dager senere, med tap.

Standard har også vært inn og ut som aksjonær i den amerikanske riggkjempen Noble. I høst gikk selskapet ut mot betingelsene i den foreslåtte fusjonen mellom Noble og danske Maersk Drilling, som Standard mente gikk i Maersk-aksjonærenes favør. I årsrapporten til Standard nevnes ikke Noble blant investeringene.

Nå prøver investoren seg altså igjen på rigg, der Standard i forrige tiår gjorde gode penger på å kjøpe og selge igjen slike boreplattformer. Standard het også Standard Drilling før selskapet endret navn til ETC i fjor for å gjenspeile et bredere felt innen «energy, transportation and commodities.»

Standard ETC hadde ved utgangen av mars rundt 80 millioner dollar (760 millioner kroner) i kontanter og verdipapirer. Spetalen eier gjennom sitt Ferncliff-system rundt 30 prosent av aksjene i Standard ETC.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.