Tirsdag legger det John Fredriksen-dominerte riggselskapet Seadrill frem resultater for første kvartal.

Av rapporten går det frem at selskapet fikk et nettotap på 1,56 milliarder dollar i første kvartal, tilsvarende rundt 15 milliarder norske kroner. Det er en markant nedgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, da tapet var på «bare» 296 millioner dollar (2,8 mrd. NOK).

Av rapporten går det frem at Seadrill siden slutten av 2019 har jobbet med kreditorer for å komme til en løsning rundt den høye kontantstrømmen ut av selskapet, knyttet til gjeldsforpliktelser. En omfattende restrukturering varsles.

«Samtidig som vi fortsetter med å evaluere alternative måter å adressere kostnader og det generelle gjeldsnivået, forventer vi at en omfattende restrukturering kan komme til å kreve at en betydelig mengde gjeld blir omgjort til aksjer. Med 1,2 mrd. dollar i egenkapital mener selskapet at det er nok likviditet for å gjennomføre denne restruktureringen», heter det i kvartalsrapporten.

Selskapet var gjennom en restrukturering som ble avsluttet i 2018, men må nå altså gjennom en ny runde.

Nedskrivninger på 1,2 mrd. dollar

Samlede driftsinntekter i kvartalet endte på 321 millioner dollar (3,08 mrd. NOK), opp fra 302 millioner dollar i første kvartal 2019.

Samtidig skriver selskapet ned verdien på langsiktige investeringer med 11,6 milliarder norske kroner (1,2 mrd. dollar).

«Oljeprisfallet har ført til at våre kunder er blitt nødt til å redusere sine utgifter på kort sikt, inntil oljeprisen har hentet seg inn igjen. Som en konsekvens har de forespeilede dagratene for 2020 og fremover krympet. Dermed har vi konkludert med at nedskrivning av verdien på drilling-flåten har skjedd», skriver selskapet i rapporten.

Reduserer kostnader

Justert ebitda i kvartalet endte på 55 millioner dollar, mot 39 millioner dollar i fjerde kvartal 2019.

– Bransjen har to fundamentale utfordringer som forsterkes av nylige hendelser – det er for mange rigger med for stor gjeld. I kvartalet tok vi nedskrivningen på 1,2 milliarder dollar, og vi innser, i likhet med bransjen, at et antall av våre eiendeler er lite sannsynlig at kommer tilbake til markedet, og vil bli nødt til å legges på is, sier konsernsjef Anton Dibowitz i rapporten.

Videre opplyser selskapet at det innfører et kontantbesparelsesprogram for å kunne leve opp til likviditetsforpliktelser frem til midten av 2022.

«Dette vil preservere likviditet og justere kostnadsbasen på linje med den nåværende markedssituasjonen og det nåværende aktivitetsnivået. Ledelsen vil redusere både onshore og offshore-kostnader», skriver selskapet i rapporten.

Resultatet i årets første kvartal kommer etter et utfordrende 2019 for Seadrill. Selskapet tapte 11,5 milliarder kroner gjennom hele året, og har som resten av riggmarkedet slitt tungt siden sist oljekrise i 2014.

Stryker aksjer fra New York-børsen

Seadrill varslet mandag kveld at det vil stryke sine aksjer fra børsen i New York. Selskapet er notert både på New York-børsen og på Oslo Børs.

I mars mottok Seadrill en melding fra New York Stock Exchange (NYSE) om at selskapet ikke oppfylte kravene for notering da aksjen hadde falt under minimumskravet på én dollar over en periode på 30 dager.

Noen uker senere ga Seadrill beskjed om at det hadde intensjon om å overholde kravene fremover.

«Gitt den betydelige endringen i makroforholdene og effekten av Covid-19 har hatt på selskapet, og tatt i betraktning andre faktorer knyttet til å opprettholde en notering på NYSE, så har styret besluttet av en avnotering av NYSE er i selskapets beste interesse», het det i meldingen.

Siste handelsdag i New York vil være rundt 19. juni, opplyses det i meldingen mandag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.