– Er du på vei til å flytte fra landet?

– Ja, vi er det.

– Hvem blir med på flyttelasset?

– En kanarifugl og en gullfisk. Nei, det er den bedre halvdelen, dét, sier investor Knut Erik L. Karlsen.

Drammenseren Knut Erik Karlsen slo seg opp på helsekost på postordre sammen med sin kone Kari-Anne Lien Karlsen.

Siden selskapet ble solgt i 2008 har Karlsen satset noe av gevinsten i aksjemarkedet. I fellesskap styrer de investeringsselskapet Directmarketing Invest as (DMI), og eier aksjer for over 220 millioner kroner på Oslo Børs. Blant de største postene er Sparebanken Øst, Telenor Gjensidige, Komplett bank og Aker BP.

I 2021 hadde Karlsen en alminnelig inntekt på 67,5 millioner kroner, og en netto formue på 349 millioner kroner.

Ifølge Kapitals siste oversikt over landets rikeste er Karlsen god for 1,25 milliarder kroner.

Kari-Anne Lien Karlsen tjente 27,3 millioner kroner i 2021 og hadde en netto formue på 180 millioner kroner.

– Dit de fleste flytter

– Hvor flytter dere?

– Dit de fleste flytter om dagen, sier Karlsen, som bekrefter at paret skal flytte til Luzern i Sveits.

Karlsen mener han unngår den nye utflytterskatten regjeringen innførte fra og med torsdag, og er godt i gang med flytteprosessen, selv om utvandringen ennå ikke fremgår av Folkeregisteret.

Regjeringen vil utrede og foreslå en utflyttingsskatt som sikrer at urealiserte gevinster opparbeidet i Norge frem til utflyttingstidspunktet, faktisk skattlegges her. Dette er et direkte svar på strømmen av rikinger som nå flytter fra formuesskatt og utbytteskatt, særlig til Sveits.

Regjeringen foreslår at bestemmelsen som sier at utflyttingsskatt til Norge for fysiske personer opphører etter fem år som bosatt i utlandet, oppheves. Reglene utvides til å gjelde for overføring av aksjer til nære familiemedlemmer bosatt i utlandet. Endringene skal ha virkning for utflyttinger og overføringer fra og med 29. november 2022.

Virksomhet utenfor landet

– Hva er bakgrunnen for at dere flytter til Sveits?

– For det første oppholder vi oss store deler av året utenfor landets grenser. Mesteparten av vår operative virksomhet er også basert utenfor landets grenser, sier Karlsen.

– Har det ikke noe med skatt å gjøre?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i noen diskusjon om det, sier Karlsen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.