Styret i bioteknologiselskapet SoftOx Solutions har tatt opp lån av selskapet Almhaug Bolig as, som der Softox' hovedaksjonær og toppsjefens bror, Kristian Almås, er styreleder.

Dette gir Softox et kortsiktig lån på 15 millioner kroner.

– Selskapet har i det siste året opplevd noen forsinkelser både knyttet til regulatoriske prosesser opp mot myndighetene og i gjennomføringen av enkelte kliniske studier. For å kompensere likviditetsbelastning forsinkelsene forårsaker har selskapets hovedaksjonær gitt selskapet et lån på 15 millioner kroner, sier administrerende direktør Geir Almås i en børsmelding.

Markedet responderer positivt på meldingen, og aksjen omsettes nå rundt 48 kroner – opp syv prosent.

Takknemlig

Det er også et alternativ å hente mer penger i fremtiden, heter det i meldingen.

– Det er en styrke for selskapet har vi har dynamiske eiere som, til glede for alle aksjonærer, ønsker å bidra til at selskapet kan gjøre ting riktig, skriver toppsjef Geir Almås i en epost til DN.

Softox' største aksjonær med 12,1 prosent er selskapet Dinge Invest. Det kontrolleres av toppsjefens bror Kristian Almås, som også er daglig leder og styreleder i Almhaug Bolig der Almås-familien eier 45 prosent.

– Hvorfor trenger dere tilførsel av penger nå?

– Det er mye spennende som skjer i selskapet nå, blant annet har vi mottatt godkjennelsen fra Danske legemiddelmyndigheter for gjennomføring av første studie i mennesker med vår lungeløsning SoftOx Inhalation Solution. En løsning som har potensiale til å kunne bli en «game changer» i fremtidig behandling av mange typer lungeinfeksjoner. Styret finner det derfor riktig å styrke likviditeten før man eventuelt på et senere tidspunkt vurderer behovet for ytterligere kapital, svarer Geir Almås.

Rabat ved konvertering

Lånet fra Almhaug til Softox har en løpetid på tolv måneder og er ikke rentebærende. Det skal i utgangspunktet betales tilbake kontant, men kan konverteres til aksjer frem til forfall, går det frem av meldingen. Dette skjer til en kurs rundt 38,5 kroner – vesentlig lavere enn dagens 48.

Prisen på aksjer ved konvertering er lik aksjekursens volumvektene gjennomsnitt siste fem dager, minus fem prosent.

«Styret er av den oppfatning at rabatten er forretningsmessig begrunnet ettersom lånet er rentefritt» heter det i meldingen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.