Det lille Euronext Growth-selskapet Softox Solutions gikk som en kule i perioden fra mars til mai 2020. På få måneder steg aksjen nærmere 450 prosent. Siden har aksjekursen falt kraftig, og nå har selskapet møtt på motstand fra Miljødirektoratet.

Det medisinske teknologiselskapet fikk sin søknad om godkjennelse av desinfeksjonsprodukter i Norge avvist av Miljødirektoratet.

– Vår oppfatning er at direktoratet her har gjort en feil, sier administrerende direktør i SoftOx Solutions Geir Almås.

Umiddelbart etter at nyheten ble sluppet stupte aksjen omtrent 16 prosent. Aksjen endte ned 6,7 prosent fredag. Selskapet har en markedsverdi på drøyt 400 millioner kroner.

Mener direktoratet har gjort en feil

Administrerende direktør Geir Almås legger ikke skjul på misnøyen og mener at Miljødirektoratet har gjort en feil i behandlingen av søknaden.

– At Softox som et lite selskap nå skal bære risikoen for feil gjort av Miljødirektoratet oppleves som grovt urettferdig, sier Almås.

Miljødirektoratet har avvist at Softox' hånddesinfeksjon kan omfattes av en overgangsordning i perioden hvor søknaden om produktgodkjennelse behandles.

Selskapet sier at de er dypt uenige i Miljødirektoratets oppfatning av regelverket og bestrider Miljødirektoratets fortolkning av regelverket.

– Selskapet stiller seg uforstående til direktoratets fortolkning av teksten i høringsforslaget, sier Geir Almås i meldingen.

Oppfyller ikke overgangsbestemmelsene

Seksjonsleder Trine-Lise Torgersen i Miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet forklarer at hånddesinfeksjon og overflatedesinfeksjon er biocidprodukter, som reguleres av biocidregelverket.

Biocidregelverket er felles i hele EØS. I Norge er EUs biocidforordning gjennomført i biocidforskriften.

– Ett av grunnprinsippene i biocidregelverket er at alle biocidprodukter må ha en godkjennelse basert på en grundig risikovurdering før de kan plasseres på markedet. Unntaket er dersom et biocidprodukt oppfyller overgangsbestemmelsene som er definert i biocidforordningen, og de gjeldende nasjonale bestemmelsene, skriver Torgersen i en epost.

Softox' hånddesinfeksjon ble først søkt godkjent i flere europeiske land, hvor Sverige tok på seg jobben med å behandle søknaden på vegne av alle landene, forklarer hun.

Når Sverige så avviste søknaden tidligere i år, må Norge ifølge det felleseuropeiske regelverket, fatte et tilsvarende vedtak. Softox har deretter sendt en ny søknad om godkjennelse bare i Norge, ifølge Torgersen.

– Biocidproduktet som nå er søkt godkjent i Norge, og er til behandling hos Miljødirektoratet, oppfyller ikke overgangsbestemmelsene i biocidforordningen. Dette innebærer at søknaden må behandles og en eventuell godkjennelse må gis før produktet kan settes på markedet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.