Sparebanken Vest leverte et resultat før skatt på 328 millioner kroner i første kvartal i år, ned fra 531 millioner i samme periode 2019.

Netto driftsinntekter var 837 millioner kroner, ned fra 901 millioner.

– Koronakrisen inntraff med full styrke i kvartalets siste måned. Resultatet er som følge av krisen redusert, men viser samtidig at banken er solid med underliggende god drift, uttaler Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef i Sparebanken Vest i en børsmelding.

Nå setter Norges tredje største sparebank av 125 millioner for å dekke tap knyttet til koronakrisen.

120 millioner i nettotap

«Lavere aktivitet i næringslivet innebærer at bankens historie med svært lave tap brytes i første kvartal 2020» står det i kvartalsrapporten.

I hovedsak kommer veksten fra såkalte modellavsetninger på engasjement i sektorer der risikoen har økt, i tillegg til noen individuelle avsetninger innen offshoresektoren der banken har en viss eksponering.

Det lavere resultatet skyldes i stor grad tap på finansielle instrumenter som følge av markedsuro, oppgir banken, noe som har resultert i et netto tap på 120 millioner kroner.

Bankens lånebok er relativt konservativ, med tre fjerdedeler i personmarkedet – hvor så godt som alt av porteføljen er boliglån sikret med pant i bolig. Kun ti prosent av disse skal ha bedt om avdragsfrihet, oppgir banken.

Foreløpig har ikke banken merket noen særlig økning i mislighold, men erkjenner i rapporten at dette kan skyldes avdragslettelser.

Dropper kriselån

Hittil har banken utnyttet 75 prosent av rammen sin på statlige kriselån til levedyktige bedrifter, og lånt ut 850 millioner kroner.

Likviditeten oppgis å ha vært god, og Sparebanken Vest har ikke benyttet Norges Banks såkalte F-lån i særlig grad. Dette er en ekstraordinær type lån som sentralbanken bruker til å tilføre likviditet til bankene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.