Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) falt med 5,7 prosent, eller 236 milliarder kroner i løpet av andre kvartal 2022.

Den samlede markedsverdien av verdipapirer registrert i VPS ved utgangen av andre kvartal 2022, utgjorde 6.758 milliarder kroner, viser nye tall i SSB-statistikken verdipapirer. Dette er en nedgang på 3,2 prosent, eller 222 milliarder kroner sammenlignet med forrige kvartal.

Beholdningsverdien til noterte aksjer falt gjennom kvartalet. Den totale markedsverdien av noterte aksjer var på 3 911 milliarder kroner. Sammenlignet med forrige kvartal tilsvarer dette en reduksjon på 5,7 prosent. Det er det første kvartalet med nedgang siden børsuroen under 1. kvartal 2020.
Markedsverdien av obligasjoner økte til 2 601 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Dette er en svak økning sammenlignet med kvartalet før.

Utlandet største kjøper

Det ble nettokjøpt noterte aksjer for 84 milliarder kroner gjennom andre kvartal 2022. Utlandet nettokjøpte mest for 90 milliarder kroner, en stor del av dette skyldes en større fusjon i kvartalet. Offentlig forvaltning nettosolgte for 13 milliarder kroner mens husholdningene nettokjøpte for to milliarder kroner. Markedsverdien av noterte aksjer hos husholdningene var på 153 milliarder kroner ved kvartalets slutt. Sammenlignet med forrige periode tilsvarer dette en nedgang på ni prosent.

Økt utbytte på noterte aksjer

Den totale avkastningen på verdipapirer registrert i VPS i løpet av første halvår 2022 var på 144 milliarder kroner. Dette er en økning på 43 prosent, eller 43 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2021.

Noterte aksjer hadde høyest avkastning med 102 milliarder kroner i utbytte etterfulgt av renteutbetalinger fra obligasjoner på 30 milliarder kroner. Utbytte på noterte aksjer økte med 36 milliarder kroner tilsvarende 55 prosent, mens renteutbetalingene økte med til milliarder kroner eller 12 prosent sammenlignet med samme periode året før.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.