Statistisk sentralbyrå (SSB) legger til grunn at det vil bli fem rentehevinger på 0,25 prosentpoeng innen utgangen av 2021.

Det går frem av rapporten Konkjunkturtendensene 2018/4 lagt frem torsdag.

SSB ser utsikter til at oppgangen i norsk økonomi vil fortsette, men i et moderat tempo. Med et noe strammere arbeidsmarked er det rimelig å legge til grunn at lønnsveksten, og dermed også den innenlandske kostnadsveksten, tar seg opp. Den underliggende inflasjonen er ventet å stige opp mot inflasjonsmålet i årene som kommer.

– Med dette konjunkturbildet er det også ventet at Norges Bank vil fortsette å heve styringsrenten. Vi har lagt til grunn fem rentehevinger på 0,25 prosentpoeng innen utgangen av 2021. Renta på rammelån vil med dette stige til rundt 4 prosent i 2021. Selv med dette bildet vil realrenten holde seg på et historisk lavt nivå, skriver SSB.

Byrået anslår at norsk økonomi vil være i en om lag konjunkturnøytral situasjon i 2020.

Når det kommer til boligmarkedet ventes boligprisveksten å bli moderat, slik at boligprisene reelt sett er nær uendret frem til 2021.

– Sammenlignet med de siste fem årene, som var preget av store svingninger i både boligpriser og boliginvesteringer, virker boligmarkedet nå å være mer i balanse, skriver SSB.

Tror oljeinvesteringene flater ut

For oljeinvesteringer har SSB oppjustert sine forventninger for 2019, men nedjustert forventningene for 2020 og 2021. De økonomiske prognosene tilsier en endring i oljeinvesteringene på +3,1 prosent i 2018, +13,2 prosent i 2019, +0,5 prosent i 2020 og +0,2 prosent i 2021.

Da prognosene ble publisert forrige gang ventet SSB en endring i investeringene på +4,3 prosent i 2018, +10,1 prosent i 2019, +3,9 prosent i 2020 og -0,4 prosent i 2021.

SSB viser til at fra 2016 har fallet i petroleumsinvesteringene gradvis flatet ut og gjennom de siste kvartalene har investeringene økt litt. Fremover venter operatørene på norsk sokkel at investeringene skal øke videre.

– Selv om oljeprisen har falt en del siden starten av oktober vil lavere kostnader, og forventninger om en oljepris på i overkant av 60 dollar fatet, gjøre mange petroleumsinvesteringer lønnsomme i årene som kommer. Vi tror petroleumsinvesteringene vil øke mye fra 2018 til 2019, skriver byrået i rapporten.

– Det er i hovedsak utbyggingsprosjektene Johan Sverdrup fase 2 og Johan Castberg som bidrar til dette. I 2020 og 2021 ventes investeringsnivået å holde seg nær nivået i 2019, noe som er nær 19 prosent lavere enn rekordnivået fra 2013. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Jeg tror Besten hadde blitt imponert
Bestefaren til Sondre Eide startet med planker og flyteelement. I dag er Eide Fjordbruk en milliardbedrift, og årets gasellevinner i Norge.
01:55
Publisert: