Kraftselskapet Statkraft la torsdag morgen frem resultater for første kvartal. Av den ferske rapporten går det frem at selskapet fikk et underskudd på 840 millioner kroner i årets tre første måneder, mot et resultat før skatt på 7,3 milliarder i samme kvartal i fjor.

Selskapet opplyser videre at en svak krone har ført til «i hovedsak urealiserte» negative valutaeffekter på 5,7 milliarder kroner.

«De negative valutaeffektene i resultatregnskapet ble mer enn oppveid av positive valutaeffekter knyttet til verdien av konsernets eiendeler utenfor Norge, og dette førte til en styrking av konsernets egenkapital på 4,6 milliarder kroner i kvartalet», skriver selskapet i en pressemelding.

Statkraft fikk et underliggende driftsresultat på 4,1 milliarder kroner i kvartalet, ned 2,7 milliarder fra samme kvartal i fjor.

«Nedgangen skyldtes i hovedsak betydelig lavere kraftpriser og ble noe motvirket av svært gode resultater fra konsernets markedsaktiviteter», skriver selskapet.

Skriver ned enormt beløp

Koronakrisen har dessuten gitt lavere brenselspriser, og en mild vinter har ført til lavere etterspørsel for oppvarming.

Det har satt de nordiske kraftprisene under press, skriver selskapet i meldingen.

– Våre markedsaktiviteter fortsetter å levere sterke resultater og underliggende driftsresultat er samlet sett tilfredsstillende sett i lys av de lave nordiske kraftprisene, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Lavere forventninger til fremtidige kraftpriser har dessuten ført til en nedskrivning av eiendeler innen nordisk vindkraft på 2,6 milliarder kroner.

– I en tid med store samfunnsmessige utfordringer er sikker drift og pålitelig leveranse av kraft og fjernvarme fortsatt høyeste prioritet i alle våre markeder, understreker konsernsjef Rynning-Tønnesen.

Selskapet hadde en omsetning på litt over 12 milliarder i kvartalet, ned fra rett i underkant av 15 milliarder i samme kvartal i fjor. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.