I sommer gikk lederne i valgkomiteene i olje- og energikonsernet Equinor, aluminiumsgiganten Hydro, gjødselselskapet Yara og telekonsernet Telenor ut og krevde mer penger til de mektigste styrelederne i norsk næringsliv.

Styreleder-honorarene i disse selskapene ligger på mellom en halv og en million kroner.