Direktoratet for miljø og bærekraft i den brasilianske staten Pará (Semas) varslet mandag kveld at det vil pålegge Norsk Hydros aluminaraffineri Alunorte å kutte produksjonen med 50 prosent på grunn av manglende overholdelse av miljøregler.

– Alunorte er verdens største aluminaraffineri og anlegget er den viktigste leverandøren av alumina til alle fabrikkene i Hydrokonsernet, sier informasjonsdirektør Halvor Molland til DN.

Dersom produksjonen ved Alunorte må halveres kan det ifølge en børsmelding fra Hydro få «betydelige driftsmessige og finansielle konsekvenser» for selskapet.

Pålegget fra de brasilianske miljømyndighetene er knyttet et vedtak om å oppnå et fribord på én meter i rødslamdeponiet DRS1, skriver Hydro i en melding tirsdag morgen.

– Dette betyr at det må være en meters avstand fra vannspeilet i damdeponiet og opp til damkanten. På grunn av ekstreme mengder regn har det vært en utfordring å holde den grensen, sier Molland.

Kan få betydelig konsekvenser

Semas vil ifølge meldingen også pålegge suspendering av aktiviteten ved ett av to deponier ved bauksittgruven Paragominas.

– Vi har tatt betydelige grep for å møte fristen for Alunorte, og vi vil fortsette med full styrke for å sikre at vi møter forventninger og krav. Vi vil fortsette vår dialog med lokale myndigheter for å sikre at vi tar alle nødvendige tiltak for å sikre trygg og forsvarlig drift – med respekt for mennesker, miljøet og de lokale samfunnene vi er en del av, sier administrerende direktør Svein Richard Brandtzæg i Hydro i meldingen.

Hydro skriver i meldingen at det er for tidlig å anslå størrelsen og virkningen av det varslede vedtaket, men at det kan få betydelige driftsmessige og finansielle konsekvenser.

Hydro eier 92,1 prosent av aluminaraffineriet Alunprte og 100 prosent i bauksittgruven Paragominas.

– Vannivået på vei ned

Informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro sier at selskapet foreløpig ikke vet når et eventuelt produksjonskutt må settes i verk.

– Hydro har ikke formelt mottatt varselet ennå og vi kjenner derfor foreløpig ikke detaljene, sier Molland.

Han håper at Hydro kan unngå et produksjonskutt ved å oppfylle myndighetskravene.

– De siste dagene har bassengnivåene vært på vei nedover og dersom nedgangen fortsetter venter vi at nivået kan være under enmetersgrensen i løpet av dagen, sier Molland.

Han forteller at Hydro blant annet har satt inn flere pumper og økt kapasiteten i vannrensesystemet for å få nivået i bassengene til å synke.

– Men i perioder har det regnet raskere enn vi har klart å pumpe. For at vi skal nå nivået i løpet av dagen er det også avhengig av at det ikke regner for mye, sier Molland.

Målt mengder langt over grenseverdier

Forrige uke bekreftet et forskningsinstitutt som er spesialist på offentlige helse, Evandro Chagas-Instituttet (IEC) fra Belém, at det har vært miljøutslipp fra Hydro i Brasil. Ifølge instituttet er det målt store mengder mineraler langt over grenseverdiene og en pH-verdi på 10 i utslippet som har rammet boligområder nær Alunorte. Totalt skal over 400 familier som er berørt.

– Dette er ekstremt farlig for alt som er levende. Det som gjør det ekstra graverende er at dette rammer samfunn som lever tradisjonelt av fiske og det ellers skogen gir av avkastning. De bruker vannet som drikkekilde og til rekreasjon, sier Marcelo Lima, som leder undersøkelsen som var igangsatt av påtalemyndigheten i Pará.

Alunorte er verdens største aluminaraffineri i sitt slag.

2,4 mill. i daglige bøter

Det brasilianske direktoratet sa det formelt vil notifisere selskapet tirsdag 27. februar. I det opprinnelige vedtaket fra fredag 23. februar, ba Semas Alunorte å redusere vannstanden i DRS1-deponiet etter ekstreme mengder regn 16.–17 februar, som førte til regional oversvømmelse.

«Tiltakene som er implementert ved Alunorte for å overholde Semas sitt vedtak har ført til kontinuerlig forbedring i gjennomsnittlig fribord ved DRS1 – avstanden mellom toppen av deponiet og vannet», skriver Hydro i meldingen.

Samas sa at de ville introdusere daglige bøter på rundt en million brasilianske real, tilsvarende 2,4 millioner kroner frem til Alunorte når et fribord på minimum en meter ved DRS1.(Vilkår)

Slik får du kinolyd i stuen
Gråbein tester de beste subwooferene.
03:38
Publisert: