Om seks dager skulle tidligere Swedbank-sjef Birgitte Bonnesen få utbetalt de første kronene av sin sluttpakke på flere titall millioner kroner. Nå får hun ingenting.

Swedbank har på bakgrunn av undersøkelser gjort av det svenske og estiske finanstilsynet, samt advokatfirmaet Clifford Chance, besluttet å kansellere sluttpakken i sin helhet.

Det fremgår av en melding mandag.

Der fremgår det samtidig at styret i Swedbank samtidig har besluttet ikke å søke erstatningskrav mot Bonnesen.

I årsrapporten for 2019 fremgår det at Birgitte Bonnesen skulle få 26,6 millioner svenske kroner i «erstatning ved oppsigelse», ifølge Dagens Industri.

Godtar bot på fire mrd. kroner

Forrige uke slo det svenske finanstilsynet Finansinspektionen at Swedbank har gjort alvorlige feil i sitt arbeids med å hindre hvitvaskingsrisiko i sin baltiske virksomhet.

– Vår undersøkelse viser at den svenske ledelsen ikke håndterte risikoene for hvitvasking i den baltiske virksomheten på en effektiv måte, sa FIs generaldirektør Erik Thedéen i en melding.

Han sier også at det er bekymringsfullt at banken ved flere tilfeller har holdt tilbake informasjon fra FI som har pekt på alvoret og omfanget av problemene.

Swedbank skrev i en melding torsdag kveld at de respekterer FI's avgjørelse.

– Swedbank har feilet i å opprettholde tilliten til kunder, eiere og samfunnet. Dette er trøblete og veldig alvorlig, sa Swedbanks toppsjef Jens Henriksson.

Styret i Swedbank aksepterer boten på fire milliarder svenske kroner og vil ikke bestride beslutningen til Finansinspektionen.

– Dette er alvorlig

Den svenske undersøkelsen slår fast at Swedbank har gjort store feil i sin styring og kontroll av arbeidet for å hindre hvitvasking i de baltiske datterbankene. Banken har hatt utilstrekkelig risikomedvitenhet og også utilstrekkelige prosesser, rutiner og kontrollsystemer når det gjelder å håndtere risiko for hvitvasking. Den baltiske virksomheten har også manglet tilstrekkelige ressurser for å hindre hvitvasking.

Undersøkelsen viser at Swedbank har hatt kjennskap til mistanke om hvitvasking i Baltikum. Banken har likevel ikke, til tross for flere interne og eksterne rapporter, foretatt tilstrekkelige tiltak.

FI har også oppdaget flere eksempler på hvordan banken har holdt tilbake informasjon og dokumentasjon fra FI.

I februar 2019 hyret Swedbank advokatfirmaet Clifford Chance for å gå igjennom bankens antihvitvaskingsarbeid. Swedbank mottok rapporten i helgen.

– Det er åpenbart at det har vært kulturer i banken som ikke er akseptable. Dette er alvorlig. Jeg har igangsatt en granskning som skal eksaminere kulturen og identifisere nødvendige tiltak. Dette arbeidet er i gang, sier Swedbanks administrerende direktør Jens Henriksson.

Ifølge meldingen implementerer banken et tiltaksprogram som ved utgangen av fjoråret besto av 152 initiativer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.