Det gjøres litt rokeringer i porteføljene denne uken. Tre selskaper ryker ut, mens to får sjansen til å bidra til avkastning for meglerhusene som deltar i Dagens Næringslivs porteføljekonkurranse. 

Telenor har vandret litt ut og inn i porteføljene dette halvåret, men nå har både Sparebank 1 Markets og Arctic Fund Management mistet tålmodigheten med Telenor for denne gang. 

– Vi er litt bekymret for den organiske veksten til Telenor, og tar aksjen midlertidig ut av vår portefølje. Utviklingen i selskapets nominelle kostnader og investeringsnivå blir også viktig i forbindelse med selskapets tall for 2. kvartal, sier Alexander Larstedt Lager i Arctic Fund Management. 

Dette er andre gang Arctic plukker Telenor ut av porteføljen. 

Telenor sikter mot en til to prosent organisk vekst i 2017, men skuffende vekst i det norske markedet har fått analytikere til å tvile på at det kan gå. 

Telenors inntjening i det norske markedet falt i første kvartal med 16,6 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.  

Liker ikke at risikoen varer ved

Heller ikke Sparebank 1 Markets tar sjansen på å la Telenor stå. Analytiker Petter Kongslie og analysesjef Lars- Daniel Westby hadde sett for seg Telenor som en stabiliserende faktor i porteføljen, men ser nå for mange skjær i sjøen for teleselskapet. 

– Vi tok Telenor inn i porteføljen primært som et lavbeta-veddemål og aksjen har holdt seg relativt godt. Men med fortsatt risiko knyttet til press på pris og fallende kundemasse i Norge, konkurransesituasjonen i Asia samt kapitalinvesteringer i Thailand de neste årene, mener vi nå fokuset etter hvert vil skifte vekk fra momentum og beta til underliggende marked og kontantstrøm, skriver Kongslie i en oppdatering  

Beta er et uttrykk for hvor mye en aksje svinger sammenlignet med markedet. Aksjer med lav beta er gjerne modne virksomheter med stabil inntjening. 

Telenor legger frem sine resultater for andre kvartal 17. juli. 

Ser gull i svart oljehav

Aksjeekspertene følger naturlig nok også oljerelaterte selskaper nøye. Oljeprisen falt kraftig i midten av forrige uke, men har hentet seg noe inn igjen. Mandag ettermiddag handles et fat Nordsjøolje til 45,63 dolar.

– Oljeprisen har steget i løsningen, og Statoil fortjener fortsatt en plass i porteføljen, påpeker aksjestrateg Kristian Tunaal i DNB Markets. 

Sparebank 1 Markets mener Aker BP har mer å fare med, og tar selskapet inn i ukeporteføljen. 

– Aker BP er et kvalitetsselskap som vi mener har falt ufortjent mye etter de siste ukers oljeprisfall, skriver Kongslie.

Han peker blant annet på mulighetene for utbytte. 

– Selskapet har en betydelige større utbyttekapasitet enn hva dagens utbytte skulle tilsi og det er på våre estimater fullfinansiert for fremtidige utbygginger, skriver Kongslie. 

Han mener også at selskapet har et større produksjonspotensiale enn antydet for i år. 

– Vi mener produksjonsguidingen er meget konservativ, skriver Kongslie. (Vilkår)