På høsten 2018 tvangssolgte banken to tredjedeler av finanstopp Terje Rognes (58) aksjer i det børsnoerte it-selskapet Nordic Semiconductor, etter at selskapet stupte 34 prosent på børsen på kort tid.

Årsaken var at banken hadde pant i Nordic-aksjene for et lån på nærmere 33 millioner kroner den hadde gitt Rognes investeringselskap Admaniha as.

Årsregnskapet for investeringsselskapet viser at han tapte 11,3 millioner kroner i fjor før skatt, hvor tapet ble reddet inn noe etter salg av aksjer for 11,4 millioner kroner.

Ved inngangen av året hadde Rogne aksjer i Nordic Semiconductor for 45 millioner kroner. Aksjene som ble tvangssolgt av banken hadde en verdi på 26 millioner kroner.

Totalt hadde Rogne en verdireduksjon på sine investeringer på 20,6 millioner kroner i fjor, ifølge regnskapet.

Terje Rogne har tidligere vært finansdirektør for videokonferanseselskapet Tandberg i ti år fra 1994 til 2004, og etter dette har han sittet i en rekke styrer og slått seg opp som investor. Rognes beste år var i 2016 da han tjente 15 millioner kroner før skatt i investeringsselskapet.

Fra 48 til ni mill. på børs

Ved inngangen av 2018 hadde Rogne markedsbaserte aksjer til 48 millioner kroner. 45 av de var aksjer i Nordic Semiconductor.

Ved utgangen av fjoråret satt Rogne på 290.000 aksjer i Nordic Semiconductor med en verdi på 8,7 millioner kroner. Totalt hadde han plassert 9,4 millioner kroner i aksjemarkedet gjennom sitt selskap.

Tapet i 2018 spiste også opp store deler av egenkapitalen i selskapet, som falt fra 16,7 millioner kroner ned til 4,9 millioner kroner.

Solgte børsrakett

I desmber i fjor solgte Rogne seg også ut av teknologiselskapet Apptix, som siden endret navn til Carasent. Han solgte da alle sine aksjer for 1,2 millioner kroner til andre innsidere i selskapet.

Rett over nyttår tok aksjen fyr og føk til himmels. Hittil i år er den opp 290 prosent. Selskapet, som utvikler og selger skyløsninger til helseindustrien, er Rogne styremedlem i.

Til tross for svake resultater, har Nordic Semiconductor hittil i år har steget hele 38,2 prosent på børsen.

Over nyttår var aksjene i Nordic Semiconductor, sammen med aksjer i det unoterte teknologiselskapet Electric Friends som leverer tv-tjenester til blant annet TV 2, det eneste han hadde investert i. Noen aksjer i konkursboet til Dolphin Group ligger også i porteføljen.

53 prosent gjeld

Det var belåningen av aksjene som utløste tvangssalget av aksjene til Rogne i fjor høst.

Total gjeld i selskapet var i inngangen av året 32,9 millioner kroner, og etter tvangssalget og oppryddingen fra banken hadde Rogne en total gjeld på 10,5 millioner kroner i utgangen av året, eller 53 prosent om du vil.

DN har ikke lyktes med å komme i kontakt med Rogne torsdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.