Torsdag morgen kom kvartalsrapporter fra to korona-skadeskutte oljeserviceselskap. Seismikkselskapene PGS og TGS meldte begge om tap på nær én milliard kroner, og skylder i stor grad på utfordrende markeder.

Oljeservicebransjen er blant dem som er blitt hardest rammet som følge av oljeprisfallet etter korona, og har måttet se oppdragene bli færre og færre, ettersom mange oljeinvesteringer er blitt satt på vent.

I børsmeldingen TGS sendte ut i forbindelse med andrekvartalsrapporten skriver selskapet at «tross et enestående svakt marked i andre kvartal, fikk TGS bedre kontantstrøm fra drift sammenlignet med samme kvartal i fjor».

I meldingen trekkes også det justerte resultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) frem.

Thomas Nielsen, forvalter i First Fondene, reagerer på hvordan kvartalstallene blir presentert. I et innlegg på Twitter skriver han at «TGS er et eksempel på at det kan lønne seg å begynne bakerst når du leser kvartalsrapporten».

– Jeg oppfatter at selskapet fremstiller utviklingen i kvartalet som mer positiv enn hva realitetene er. Generelt synes jeg selskaper bør fokusere mer på egen utvikling og mindre på bortforklaringer og unnskyldninger basert på eksterne faktorer, sier han når DN tar kontakt.

Nielsen forvalter fondet First Norden Fokus, som har en forvaltningskapital på 285 millioner kroner. Fondet hadde ved utgangen av juni en avkastning på 36 prosent så langt i 2020.

«Veldig selektiv»

Leser man kun børsmeldingen er det nemlig lite krise å spore. Kontantstrømmen fra drift økte fra 59,7 millioner dollar i andre kvartal 2019 til 98 millioner dollar i andre kvartal i år, samtidig som justert ebitda endte på 69 millioner dollar.

Imidlertid fremgår det av kvartalsrapporten at underskuddet før skatt endte på enorme 103,9 millioner dollar, mens driftsresultatet endte på minus 96,9 millioner dollar. Det tilsvarer henholdsvis 950 og 883 millioner norske kroner etter dagens kurs. Kontantstrømmen fra investeringsaktiviteter endte på minus 129,7 millioner dollar.

Forvalter Nielsen refser måten tallene blir lagt frem på.

– Fremstillingen er veldig selektiv. For eksempel kan en spørre seg hvor relevant ebitda er, og i tillegg har jo selskapet justert den. Videre skulle det vel bare mangle at selskapet har positiv utvikling i kontantstrøm fra drift når salget faller 55 prosent på årsbasis, og flere fakturaer forfaller enn nye som blir sendt ut. Fri kontantstrøm var dessuten negativ i kvartalet grunnet høyere investeringer.

Aksjen til TGS falt markant etter kvartalsrapporten og var i 14-tiden ned fem prosent.

Fredrik Amundsen, finansdirektør i TGS, skriver i en epost til DN at de respekterer at ulike aktører har ulike syn på fremtiden i en svært krevende tid.

TGS presenterer sine fremtidsutsikter slik vi til enhver tid oppfatter dem, men vi legger ikke skjul på at usikkerheten er stor slik situasjonen er nå, understreker han.

– Vi rapporterer kvartalstall i henhold til gjeldende standarder og investorer og andre interessenter kan finne all nødvendig informasjon i rapporten. I tabellene fokuserer vi kun på ujusterte tall. I teksten har vi beskrevet hvilke ekstraordinære kostnader vi har hatt i forbindelse med nedbemanninger og andre kostnadsreduksjonsinitiativer og hvilke implikasjoner dette har på resultatet, skriver Amundsen i eposten.

Milliardunderskudd i PGS

Et annet seismikkselskap, PGS, la også frem andrekvartalsresultat torsdag morgen. For det ble fasiten et underskudd på rundt én milliard norske kroner før skatt.

Driftsresultatet endte på minus 82,2 millioner dollar, som tilsvarer rundt 750 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Også her blir koronakrisen lagt til grunn for det svake resultatet, og i børsmeldingen som gikk ut i forbindelse med rapporten skriver selskapet «rebalanserer kostnadsbase – solid operasjonell drift».

PGS fikk en netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 67,5 millioner dollar i kvartalet, ned fra 108,1 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

– Covid-19-pandemien har forårsaket omfattende forstyrrelser i oljemarkedet og en betydelig reduksjon i energiselskapenes 2020-budsjetter. Dette har ført til redusert etterspørsel etter seismiske data og utsettelse av seismiske prosjekter, skriver administrerende direktør Rune Olav Pedersen i PGS i kvartalsrapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.