Den Drammen-baserte investoren Tom Thorsen har nettopp fått mer penger å bruke.

Formuen som var på 3,7 millioner kroner i 2018, er ifølge ham selv mye mer enn tidoblet av ulike grunner. Blant annet kommer formuesøkningen fra salget av oppstartsselskapet Oncoimmunity, som utvikler teknologi for å finne ut hvordan persontilpasset immunterapi best kan angripe kreftsvulster.

Her var Thorsen storeier sammen med blant annet milliardær John Fredriksen og Radiumhospitalet.

Selskapet ble solgt til det japanske børsnoterte NEC Corporation for en ukjent sum, men trolig med pen gevinst.

Nå har han satset deler av gevinsten på den kriserammede Opticom-avleggeren Thinfilm Electronics.

– Har i så fall ikke lært noe

– Selskapet har vært priset til masse milliarder tidligere og det er brukt hundrevis av millioner kroner for å komme dit de er. Det må jo være underliggende verdier i det selskapet der, hvis ikke skjønner jeg ikke en dritt. Da har jeg i så fall ikke lært noe som mangeårig investor, sier Tom Thorsen.

Til tross for et kursfall på 90 prosent det siste året, er Thorsen skråsikker på at Thinfilm skal gi ham mangedobbelt avkastning.

De siste ukene har investoren kjøpt seg kraftig opp i tynnfilmselskapet, som utvikler merkelapper på konsumprodukter som kan kommunisere med betalingsløsninger på mobiltelefoner.

Nå er han femte største aksjonær i det hardt pressede selskapet.

– Jeg mener at nedsiden er veldig, veldig begrenset og at oppsiden bør være kjempestor, sier Thorsen.

Bunnfiske

Thinfilm-aksjen nådde sin topp i februar 2015 da markedet priset selskapet til 4,1 milliarder kroner. Siden har aksjen falt 99 prosent og selskapet prises i dag til 123 millioner kroner.

Thorsen var aksjonær i Thinfilm også for mange år siden, den gang med helt ok avkastning, ifølge ham selv. Nå har han kjøpt seg inn igjen – på rekordlave nivåer. Investoren sier han kjøpte i flere omganger da aksjekursen lå mellom fem øre og 12 øre per aksje og at han har en liten papirgevinst i dag. Han tror imidlertid det ligger langt mer å hente.

Thorsen ble overbevist under en presentasjon fra Thinfilm kort tid tilbake. Det fikk han vite at selskapet har kjøpt maskiner og anleggsutstyr for 37 millioner dollar, og at dette var salgbart for det samme eller mer.

Thinfilm har også satt i gang omfattende kostnadskutt hvor halve arbeidsstyrken må gå.

– Hvis han (daglig leder Kevin Barber, red.anm.) i verste fall skulle avvikle har du anleggsmidler til rundt 400 millioner kroner, pluss at det samtidig ligger et fremførbart underskudd på 545 millioner kroner som man ut ifra normal praksis kan forvente å få 50–100 millioner kroner for. Så ligger det et børsskall der som kanskje har en verdi. Totalt sett gjør dette at markedsverdien på selskapet som jeg oppfatter det, og ut ifra min analyse, bør være tre, fire ganger dagens aksjekurs, og derfor har jeg kjøpt aksjer, sier Thorsen.

Pengene renner ut

I februar 2017 hadde Thinfilm brukt nærmere 400 millioner dollar, tilsvarende 3,6 milliarder kroner, ifølge bransjenettstedet Elektronikknett. Ni måneder senere hentet selskapet inn ytterligere 881 millioner kroner. Siden oppstarten i 2005 har Thinfilm et samlet underskudd før skatt på 2,2 milliarder kroner.

– De brenner fortsatt mye penger, så det gjenstår å se hvordan de håndtere dette fremover, sier Thorsen.

I sommer forsøkte Thinfilm å hente ytterligere 16 millioner dollar, men skrinla emisjonen etter «samtaler med nåværende og potensielt nye aksjonærer». Ved utgangen av andre kvartal hadde Thinfilm 8,4 millioner dollar i kontantbeholdning, som ifølge selskapet trolig var nok til å holde hodet over vann i tredje kvartal.

«Selskapet søker nå etter alternative former for finansiering for å oppfylle sine finansielle forpliktelser. Det er ingen garantier for at selskapet vil klare å hente disse pengene», het det i kvartalsrapporten.

Aksjen falt 28 prosent samme dag.

For en uke siden kunne Thinfilm imidlertid glede sine aksjonærer med en låneavtale på 13,2 millioner dollar med Utica Leaseco. Samtidig ble det varslet en strategisk prosess i virksomheten.

– Hvis de plutselig går cash positiv, får kunder og kan få inntekter i tillegg, så kan aksjen gå enda mer, sier Thorsen.

Thinfilm har videre kunngjort at de er i samtaler med to industrielle partnere.

– Skulle de få en av de industrielle partnerne på plass så vil det også gi vesentlig merverdi til selskapet, sier investoren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.