Thomas Wahlroos (38) er sønn av en av de største toppene i finsk og nordisk næringsliv, Björn Wahlroos, og har sitt eget norske investeringsselskap Spontel as, beliggende på Billingstad-sletten i Asker vest for Oslo. Der har han tjent godt på sine investeringer.

Fjorårsregnskapet viser gevinster på 110 millioner kroner, samt en verdiøkning på kortsiktige plasseringer på hele 257 millioner kroner. Til sammen gir det et resultat i selskapet på 349 millioner kroner før skatt.

– Hovedårsaken til det gode resultatet var utviklingen i verdipapirmarkedene gjennom året, skriver styret, som ledes av advokat Erling Lind, i sin årsberetning.

– Selskapet realiserte videre en betydelig gevinst i 2017 på en av sine større investeringer fra tidligere år.

Investeringsselskapet er heleid av Spontel Oy, et investeringsselskap i Helsingfors som drives av Thomas Wahlroos. Der sitter også Nina Maria Veronica Wahlroos-Grader som styremedlem. Ved inngangen til 2017 satt selskapet blant annet med aksjer i riggselskapet Songa Offshore, som senere ble kjøpt av riggkjempen Transocean, Norske Skog – som ble slått konkurs i fjor, Standard Drilling, seismikkselskapet PGS, solsilisiumselskapet Rec Silicon og aluminiumskjempen Norsk Hydro. Ved utgangen av året satt selskapet fremdeles med aksjer i PGS, Rec Silicon og Norsk Hydro.

Selskapet står oppført med aksjer til en markedsverdi på i overkant av 300 millioner kroner ved nyttår, og er på samme tid oppført med aksjer til en verdi på bare 34 millioner kroner i Aksjonærregisteret.

DN har ikke lykkes i å komme i kontakt med Wahlroos eller styreleder Lind.(Vilkår)